Học viện tổ chức Họp giao ban tháng 8 năm 2017

Sáng ngày 31/08/2017, tại phòng truyền thống, lãnh đạo Học viện đã tổ chức giao ban công tác tháng 8-2017. Tham gia buổi giao ban có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các khoa, ban, cơ sở ;các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện.

Mở đầu buổi họp giao ban, ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo về tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, công đoàn, đoàn thanh niên…của tháng 8 và nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 của Học viện.

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 8/2017

ThS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 8/2017

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban, cơ đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới của Học viện, cụ thể về từng nội dung:

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy: đẩy nhanh tiến độ biên soạn, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các giáo trình đào tạo thuộc hệ ĐHHC; cần hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ; các khoa bố trí giảng viên cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học viên, đảm bảo chất lượng giờ giảng.

Công tác đào tạo bồi dưỡng: chú trọng nghiên cứu, đề xuất về việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang tín chỉ; triển khai kế hoạch học tập cho học viên nghiên cứu sinh và thạc sĩ; chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy; thực hiện các kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bảo đảm hiệu quả; triển khai các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước; chuẩn bị công tác tuyển sinh đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ; dự thảo Quy chế bảo vệ luận văn, luận án; lập Đề án xây dựng phần mềm quản lý đề tài luận văn, luận án của Học viện.

Công tác Tổ chức – Cán bộ: hoàn thành việc tiếp nhận Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước ngày 10/9/2017 theo chỉ đảo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; hoàn thiện hệ thống quy chế của Học viện; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

Công tác Kế hoạch – Tài chính: đôn đốc các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Học viện thực hiện giải ngân các nguồn vốn đảm bảo tiến độ; tiếp tục thực hiện các công việc theo Chương trình công tác đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Công tác Hợp tác quốc tế: xây dựng chương trình các khóa bồi dưỡng công chức cao cấp Băng-la-đét trong thời gian tới; liên hệ với đối tác Hàn Quốc xây dựng kế hoạch cử đoàn công chức đi học tập tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng công chức cao cấp (50% thời gian đào tạo trong nước, 50% thời gian đào tạo nước ngoài); tiếp tục liên lạc với Trung tâm Đào tạo cấp cao, Bộ Nội vụ Pháp (CHEMI) xây dựng chương trình khóa bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên Học viện tại Pháp.

Công tác văn phòng: đề xuất Đề án ứng dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO, tin học hóa các hoạt động quản lý, điều hành tại Học viện; rà soát về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của công chức, viên chức, người lao động và điều kiện học tập của học viên, sinh viên; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ kì thi thăng hạng viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, kỳ thi nâng ngạch của Văn phòng Chính phủ, kỳ thi nâng ngạch viên chức trong các đơn vị sự nghiệp năm 2017 theo sự phân công của Bộ.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giao ban

Toàn cảnh buổi họp giao ban

Toàn cảnh buổi họp giao ban

Hoài Thu

Comments are closed.