Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Học viện: “Năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND thành phố trực thuộc trung ương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

(napa.vn) – Sáng ngày 09/11/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến – Khóa 12 (2014  – 2017), ngành Quản lý công, mã số 9 34 04 03, với đề tài “Năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND thành phố trực thuộc trung ương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà và TS. Tạ Ngọc Hải.

1

Quang cảnh lễ bảo vệ luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến.

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên, đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Tổ chức Trung ương, Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công, Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến còn có lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia; các thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, người thân của NCS.

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia – Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

3

TS. Lê Như Phong, P. Trưởng phòng phụ trách, điều hành Phòng QLĐT sau đại học, Ban Quản lý Đào tạo công bố Quyết định và giới thiệu thành viên HĐ và đại biểu tham dự.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của Nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hương, Học viện Hành chính Quốc gia – Thư ký Hội đồng trình bày lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến được thực hiện với mục đích nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn đối với năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam. Từ đó đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND thành phố trực thuộc trung ương trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay.

5

Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến trình bày kết quả nghiên cứu.

Nhiệm vụ của luận án là: (1) nghiên cứu tài liệu, cơ sở pháp lý, công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về năng lực lãnh đạo, quản lý làm cơ sở xây dựng lý thuyết nghiên cứu của luận án; nghiên cứu lý thuyết về các cấp độ quản lý trong tổ chức vận dụng cho cấp độ quản lý của đơn vị cấp phòng thuộc Sở của UBND thành phố trực thuộc trung ương; (2) xây dựng, thiết lập bảng cấp độ năng lực, thang đo năng lực công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị cấp phòng thuộc Sở của UBND thành phố trực thuộc trung ương; (3) thu thập thông tin, số liệu thứ cấp về đánh giá, xếp loại hàng năm đối với công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị cấp phòng thuộc Sở của UBND thành phố trực thuộc trung ương và phân tích đối chiếu với thực tiễn khảo sát nhằm minh chứng định hướng đúng những vấn đề, nội dung cần nghiên cứu của luận án; (4) thu thập thông tin, số liệu sơ cấp tổng hợp, xử lý số liệu về năng lực lãnh đạo quản lý và năng lực chuyên môn của công chức lãnh đạo quản lý đơn vị cấp phòng thuộc Sở của UBND thành phố trực thuộc trung ương; (5) đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị cấp phòng thuộc Sở của UBND thành phố trực thuộc trung ương.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

6

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính Quốc gia – Phản biện 1 trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

7

PGS.TS. Vũ Thanh Sơn, Ban Tổ chức Trung ương – Phản biện 2 trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

8

PGS.TS. Vũ Thị Loan, Viện Khoa học Hành chính và Chính sách công – Phản biện 3 trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

9

 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, nguyên Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia – Thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh. 

10

TS. Lê Anh Tuấn, Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ – Thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

11

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Tiến đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Ban Quản lý đào tạo, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Xuân Tiến:

11

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Học viện Hành chính Quốc gia – Đại diện người hướng dẫn khoa học phát biểu.

14

Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Xuân Tiến.

13

NCS Nguyễn Xuân Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc Học viện, Hội đồng và thầy cô hướng dẫn.

Như Ngọc

Comments are closed.