Hội nghị công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

Sáng ngày 09 tháng 1 năm 2018, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự hội nghị có các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện; các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên. Hôi nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; Đảng ủy viên; đồng chí Hà Quang Thanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở TP. Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, các đồng chí Đảng viên của các chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận của Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Học viện. Qua báo cáo cho thấy Đảng ủy Học viện trong năm vừa qua đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, xây dựng và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra.

đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Học viện

Đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Học viện

Theo đó, trong năm 2017, Đảng ủy Học viện đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt các chương trình công tác của ngành nội vụ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện, cụ thể như: công tác tổ chức cán bộ, công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, hợp tác quốc tế…; phát huy vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, học viên – sinh viên trong toàn đảng bộ. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào việc thi hành Điều lệ Đảng. Chất lượng chi bộ được nâng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại Học viện.

Hội nghị cũng đã được nghe: Báo cáo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2017 của Đảng bộ Học viện; Báo cáo tài chính Đảng; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đồng chí đảng viên bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo báo cáo, bên cạnh đó các đồng chí đảng viên cũng đã nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đã được trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan  –  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Hoan  –  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị toàn thể đảng viên đoàn kết, nỗ lực thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng năm 2017, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của đảng viên trong Đảng bộ và thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2018 mà Hội nghị đã đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh tới ba mục tiêu quan trọng cần thực hiện trong năm 2018:

Thứ nhất, trong năm tới 2018 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện là phải đẩy mạnh phát huy dân chủ thực hiện công khai, minh bạch công tác xây dựng Đảng, chấp hành nghiêm túc điều lệ Đảng gắn với việc kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ, kịp thời không để xảy ra những vi phạm trong việc chấp hành điều lệ Đảng. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, kịp thời xử lý góp phần giữ vững sự ổn định trong Học viện.

Thứ hai, công tác tổ chức – cán bộ cần chú trọng tới việc triển khai Kế hoạch Xác định vị trí việc làm và thực hiện tinh giản biên chế của Học viện phù hợp với tiến độ đổi mới chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện; xây dựng các Quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ và đề án tổ chức, bộ máy của các đơn vị phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Học viện sau khi có Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện.

Thứ ba, công tác Đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP, trong đó đẩy mạnh triển khai loại hình bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học hành chính trong giảng viên, sinh viên, hướng nghiên cứu tập trung vào các vấn đề cấp thiết của thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là thực tiễn nền hành chính ở Việt Nam gắn với cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ 4 với Quản trị nhà nước, thu hút các nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý, học viên, sinh viên.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp - Đảng ủy viên trình bày Báo cáo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2017; Báo cáo tài chính Đảng

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Đảng ủy viên trình bày Báo cáo kết quả đánh giá phân loại đảng viên, chi bộ đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2017 và Báo cáo tài chính Đảng

Đồng chí Nguyễn Thu Vân - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKTĐU trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện

Đồng chí Nguyễn Thu Vân – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKTĐU trình bày Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Học viện

IMG_8416

IMG_8421

IMG_8429

IMG_8431

IMG_8434

IMG_8438

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 Hoài Thu

Comments are closed.