Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023

(napa.vn) – Chiều ngày 19/01/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023 nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội với các Phân viện khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Phân viện thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có: NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng, TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cùng gần 400 đại biểu là viên chức, người lao động tiêu biểu đại diện cho gần 1200 viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện.

DSC03765

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Bùi Huy Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng. Thư ký Hội nghị gồm các đồng chí: ThS. Lê Thị Quỳnh Nga – Chuyên viên chính Văn phòng Đảng – Đoàn thể; ThS. Lê Hồ Vĩ – Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổng hợp và Pháp chế, Văn phòng.

DSC03746

TS. Lại Đức Vượng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chính thức được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại hai đơn vị sự nghiệp có quy mô lớn đòi hỏi triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ khó khăn nhất, phức tạp nhất, tiềm ẩn nhiều vấn đề nhất (nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự), khối lượng nhiều nhất, yêu cầu cao nhất về tiến độ và chất lượng. Nhiều nội dung công việc khó khăn cần phải làm từng bước, cẩn trọng, khách quan, toàn diện.

Với việc tổ chức lại các đầu mối, hoạt động, Học viện cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, khắc phục vụ sự thiếu hụt các quy chế, quy định, khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động. Cơ cấu nhân sự của Học viện còn mất cân đối theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc tại Học viện còn thiếu, một số đã cũ, không đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống cơ sở nhà đất phân tán nhiều địa điểm ảnh hưởng đến việc tổ chức lao động, tổ chức công tác quản lý.

Với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ, ngành, trung ương và địa phương; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ và sự phối hợp của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, trong năm qua Học viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác. Các lĩnh vực công tác của Học viện đạt được mang tính toàn diện về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, hậu cần…

(1) Công tác xây dựng văn bản quản trị nội bộ: xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quản trị nội bộ: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cấu thành các đơn vị thuộc, trực thuộc; các quy chế trên các lĩnh vực về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tuyển sinh, đào tạo đại học, sau đại học; các quy chế về quản lý khoa học và công nghệ, chương trình, giáo trình, tài liệu

(2) Công tác đào tạo đại học được bảo đảm chất lượng và nâng cao, khẳng định uy tín của cơ sở đào tạo hàng đầu về ngành Quản lý nhà nước và trình độ đại học. Công tác đào tạo sau đại học đã thực hiện đa dạng hóa ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thế mạnh của Học viện;

(3) Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục duy trì về quy mô và chất lượng;

(4) Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu được quan tâm và đổi mới theo đúng quy định của pháp luật, chuyên ngành từ thể chế quản lý được tăng cường cho đến hoạt động nghiên cứu quản lý; hoàn thành nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng với khối lượng lớn;

(5) Công tác tổ chức cán bộ: kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện theo hướng tinh gọn với 21 đầu mối, tập trung vào các đơn vị chuyên môn với 8 khoa; 6 đơn vị chức năng; 04 đơn vị về dịch vụ công, nghiên cứu khoa học và 03 Phân viện trực thuộc; Hoàn thiện việc chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bố trí, sắp xếp viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động vào các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới ; Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động Học viện;

(6) Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác mới; Tổ chức các khoá bồi dưỡng quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức 07 hội thảo, tọa đàm quốc tế trong đó nổi bật là Hội nghị EROPA năm 2023 về “Vai trò của Quản trị công đối với phục hồi kinh tế-xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” với 500 đại biểu tham dự trong đó hơn 200 đại biểu quốc tế từ ngày 16-20/10/2023;

(7) Công tác kế hoạch, tài chính luôn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ chính sách chế độ và các quy định về tài chính của Nhà nước. Học viện đã hoàn thành tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác lập và hoàn thiện báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm;

(8) Công tác hành chính, hậu cần được quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn của Học viện. Công tác thanh quyết toán tài chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đổi mới, công khai, minh bạch;

(9) Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng hướng đến mục tiêu đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng, tạo động lực và áp lực để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

(10) Công tác tạp chí, công nghệ, thư viện: hiện Tạp chí Quản lý nhà nước có 3 ấn phẩm xuất bản là Tạp chí in, tạp chí điện tử và tạp chí tiếng Anh; các ấn phẩm đều đã được nâng điểm khoa học 0,75 điểm trong năm 2023. Công tác xuất bản, tư liệu, thư viện khá đều, toàn diện; Hoàn thành ghi hình  và tổ chức Hội đồng nghiệm thu bài giảng điện tử cho 02 chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương;

 (11) Công tác Đảng, Đoàn thể iếp tục xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Đảng bộ năm 2023. Thực hiện công tác kiện toàn Tổ Công đoàn, quy hoạch cán bộ Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

DSC03786

TS. Bùi Huy Tùng trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Học viện năm 2023 và quy định thực hiện dân chủ cơ sở.

Năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tại Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Học viện. Thực hiện các nội dung giải quyết công việc công khai, minh bạch theo quy định. Các đơn vị thực hiện công khai thủ tục hành chính theo quy định.

Viên chức, người lao động Học viện đã chủ động trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác để ngang tầm nhiệm vụ.

Vị thế của Học viện tiếp tục được khẳng định. Học viện trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị và cho xã hội đáp ứng yêu cầu của bối cảnh xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ.

DSC03834

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trình bày báo cáo đánh giá tổng kết và kiểm điểm người đứng đầu Học viện năm 2023.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và chương trình công tác, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2024 do PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày; Báo cáo tổng kết công tác tài chính của Học viện năm 2023 do TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính trình bày; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 2024 của Học viện do ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ trình bày.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đã trực tiếp giải đáp ý kiến thắc mắc, góp ý của các đơn vị gửi về Hội nghị. Các nhóm ý kiến tập trung vào các vấn đề: hỗ trợ kinh phí trong các hoạt động giảng dạy, cố vấn học tập; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy; thanh toán vượt định mức giờ giảng; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn vị trí lãnh đạo, quản lý; thủ tục, quy trình thanh toán tài chính đối với các nội dung thuộc các đơn vị, phòng, ban, công tác phí, chế độ khoán chi đi lại của cán bộ; mở mã ngành liên quan đên chuyên ngành của các khoa chuyên môn; đề xuất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của viên chức, người lao động Học viện.

Cơ bản các ý kiến trao đổi, thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu dự Hội nghị đại diện cho viên chức, người lao động Học viện đã được Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến trực tiếp giải đáp và có định hướng chăm lo giải quyết với tư cách là người đứng đầu Học viện trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, thấu đáo và xuyên suốt. Các đại biểu dự Hội nghị bày tỏ sự nhất trí, đồng thuận với các định hướng Giám đốc Học viện chỉ đạo.

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong công tác.

DSC03959

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú của Chủ tịch nước cho PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng và PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện.

DSC03968

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho tập thể Khoa Quản lý xã hội – Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

DSC03976

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trao Chứng nhận của Bộ Nội vụ cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

DSC03980

TS. Nguyễn Đăng Quế trao Chứng nhận của Bộ Nội vụ cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2023.

DSC03990

TS. Lại Đức Vượng trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho các tập thể đạt thành tích 02 năm liên tục 2022-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

DSC03997

TS. Nguyễn Đăng Quế trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho các cá nhân đạt thành tích 02 năm liên tục 2022-2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

DSC04005

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến và TS. Nguyễn Đăng Quế trao quyết định và tặng hoa cho TS. Nguyễn Nghị Thanh, TS. Ngô Sĩ Trung và TS. Phương Hữu Từng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động với chủ đề “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, tập trung vào các nội dung:

(1) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua – Khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát  triển kinh tế – xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng;

(2) Triển khai hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát động; viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, 76 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ  niệm 65 năm thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959-29/5/2024); tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tình thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước, tạo nguồn lực đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024;

(3) Thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia và các nhiệm vụ phát sinh khác được cấp có thẩm quyền giao;

(4) Bảo đảm 100% viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 26-CT/TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện Hành chính Quốc gia;

(5) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ  của Học viện Hành chính Quốc gia, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành dân chủ cơ sở;

(6) Thi đua xây dựng Học viện xứng đáng là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính, tư vấn cho Bộ Nội vụ và Chính phủ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước;

(7) Tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng điểm hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua; kịp thời nhân rộng, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có sản phẩm cụ thể, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ;

(8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ, tăng cường truyền thông sâu rộng trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng dư luận xã hội, giúp đội ngũ viên chức, người lao động nắm bắt được cơ chế, chính sách để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng hướng, tạo khí thế mới, niềm tin, động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

DSC04012

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến và TS. Bùi Huy Tùng ký giao ước thi đua năm 2024.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ để Học viện có sự phát triển mới, ổn định, tích cực; đồng thời, Giám đốc Học viện đề nghị toàn thể viên chức, người lao động Học viện nỗ lực thực hiện các mục tiêu chương trình, kế hoạch và từng nhiệm vụ cụ thể của năm 2024; xây dựng tập thể viên chức, người lao động Học viện thống nhất, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra, góp phần đưa Học viện phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ Nội vụ đối với Học viện Hành chính Quốc gia.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

DSC03623

DSC03647

DSC03657

DSC03671

DSC03681

Văn nghệ chào mừng Hội nghị.

IMG_5731

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.

DSC03878

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

DSC03901

TS. Vũ Duy Duẩn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

DSC03932

ThS. Nguyễn Huy Hoàng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

DSC04032

ThS. Lê Hồ Vĩ trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

DSC04038

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

tt

Các đại biểu dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

DSC03808

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Như Ngọc

Comments are closed.