Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2022

(napa.vn) – Chiều ngày 28/02/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2022.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

IMG_2120

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

IMG_2079

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2022 đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2022 của Học viện.

IMG_2058

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 02/2022 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022 của Học viện.

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đầu tháng 02 và tình hình dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp nhưng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay sau thời gian nghỉ Tết.

Công tác đào tạo đại học: thực hiện sắp xếp hồ sơ đào tạo đại học hệ chính quy từ khóa 1 đến khóa 18 và các khóa đào tạo đại học vừa làm, vừa học để đưa vào lưu trữ Học viện.

Đào tạo sau đại học: Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng đề án mở các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Ban hành Công văn chiêu sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp; các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2022; bồi kiến thức quản lý nhà nước và chương trình bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước; khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy: Triển khai nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng năm 2022; Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tổng hợp đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 của Học viện báo cáo Bộ Nội vụ; Triển khai hồ sơ đấu thầu đề tài cấp quốc gia…

Công tác tổ chức cán bộ: Tổng hợp số người làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, dự kiến phân bổ số người làm việc vào các vị trí việc làm theo Quyết định 29/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ; Báo cáo Bộ Nội vụ về viên chức và người lao động Học viện phục vụ xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia…

Công tác hợp tác quốc tế: Cử 02 báo cáo viên trình bày tham luận tại Hội thảo quốc tế ASEAN lần thứ 10 về “Tái định hình niềm tin vào Chính phủ thông qua Chính phủ mở, sáng tạo và kỹ thuật số của Đông Nam Á”; Hoàn thiện các kỉ yếu hội thảo quốc tế đã tổ chức năm 2021; tổ chức buổi làm viêc giữa lãnh đạo Học viện và Hội đồng Điều hành EROPA; Triển khai giai đoạn 2 Đề án “Nâng cao năng lực Học viện Hành chính Quốc gia trong xây dựng và sử dụng tình huống để bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo”; thực hiện các thủ tục hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào tham gia học tập tại Học viện và về nước…

Công tác kế hoạch – tài chính: Báo cáo Bộ Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí không thường xuyên từ nguồn Ngân sách nhà nước giao năm 2022; về việc thực hiện giải ngân vốn năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; báo cáo két quả buổi làm việc với Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính liên quan đến việc thu hồi đất tại số 10, đường 3/2, phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo các hợp đồng cho thuê tài sản công tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức triển khai xây dựng phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 của các đơn vị sử dụng ngân sách…

Công tác văn phòng: Bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng, chống dịch; Triển khai các nhiệm vụ sửa chữa phục vụ thực hiện Dự án Xây dựng, bổ sung, thay thế cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán năm 2021…

Công tác tạp chí, thông tin, thư viện, đào tạo trực tuyến: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Các Phân viện: thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Học viện. Phân viện Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Bộ Nội vụ về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; tài sản gắn liền với đất đai tại Phân viện giai đoạn 2016-2021; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất và tài sản trên đất.

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Theo đó, một số nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, như: phương án thanh toán vượt giờ đối với giảng viên; nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa phục vụ Dự án xây dựng, thay thế, bổ sung cơ sở chính Học viện Hành chính Quốc gia; việc triển khai dự án tại Hà Nội còn chưa thực sự đáp ứng kế hoạch; việc xử lý văn bản trên môi trường V-Office trong một số trường hợp còn chậm…

IMG_2126

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Kết luận hội nghị giao ban, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng của tất cả các bộ phận trong toàn hệ thống Học viện. Trong tháng 02/2022, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt, bảo đảm cả về khối lượng và chất lượng công việc. Các mặt công tác đã đạt được những kết quả cụ thể như công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn chương trình, tài liệu, công tác kế hoạch – tài chính, văn phòng… Các lĩnh vực công tác: thông tin, thư viện, nghiên cứu khoa học, tạp chí, trang thông tin Học viện bảo đảm khách quan, chính xác; các công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng – Đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của Đoàn cấp trên.

TS. Nguyễn Đăng Quế yêu cầu tất cả các khoa, ban, đơn vị, phân viện thuộc và trực thuộc Học viện cần phát huy kết quả đã đạt được, tập trung cao nhất với những biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, lưu ý một số công việc đã và đang triển khai, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; thanh toán chế độ vượt giờ cho giảng viên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; chuẩn bị triển khai Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện; giải quyết chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, viên chức, người lao động Học viện; thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Học viện…

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_2115

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2064

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2070

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2072

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2082

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2089

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2098

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2103

ThS. Nguyễn Thị Phong Lan, Phó Chánh Văn phòng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2106

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công  nghệ hành chính phát biểu tại Hội nghị.

Như Ngọc

Comments are closed.