Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024

(napa.vn) – Sáng ngày 29/02/2024, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02/2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

1

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị giao ban có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, TS. Lại Đức Vượng; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên.

2

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 02/2024.

Tại Hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 02/2024 về các hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ của Học viện trong thời gian tới. Theo đó, các nhiệm vụ, công tác được các khoa, ban, đơn vị triển khai tương đối đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Học viện đã tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ và cơ bản đã bảo đảm tiến độ.

Trong tháng 2, Học viện đã tích cực triển khai công tác đúng nhịp độ ngay từ ngày đầu, tháng đầu Xuân trên toàn hệ thống Học viện và gặp mặt Cán bộ hưu trí ở các Phân viện và tại Hà Nội; đẩy nhanh tiến độ các công trình đang xây dựng và đã hoàn thành xây dựng; ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2024; tổ chức các khóa bồi dưỡng và tư vấn đào tạo bồi dưỡng trong nước, tham mưu phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho giảng viên Học viện; triển khai các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: xây dựng và đề xuất giao kinh phí tổ chức tuyển sinh và triển khai các nhiệm vụ đào tạo, công tác sinh viên/học viên trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024; thực hiện chiêu sinh và đã tổ chức khai giảng được tổng số: 03 lớp và 154 học viên; tham mưu trình Giám đốc Học viện phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn dành cho giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

Công tác nghiên cứu khoa học: xét duyệt và ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024; tổng hợp hồ sơ trình ban hành Quyết định giao nhiệm vụ chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở; thông báo, tổng hợp, tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025; thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Học viện, quyết định công nhận kết quả đối với các đề tài hoàn thành; Hội đồng thẩm định cấp Học viện/quyết định công nhận đối với sách đã xuất bản để sử dụng làm sách, tài liệu phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Hoạt động hợp tác quốc tế: xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động năm 2024 trong khuôn khổ Học viện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới cơ sở đào tạo công vụ các nước ASEAN (PSTI) nhiệm kỳ 2023-2024; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc chương trình công tác năm 2024 của Bộ Nội vụ; tiếp nhận lưu học sinh học thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện…

Công tác kế hoạch – tài chính; khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; công tác đảng, đoàn thể; các Phân viện; công tác tạp chí, công nghệ và thư viện triển khai kịp thời, đúng quy định và đạt hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về những công việc tiếp tục được triển khai trong tháng 3 và những tháng tiếp theo tập trung vào: nâng cao trình độ giảng viên của các bậc đào tạo, nhất là bậc đại học; nâng cao năng lực của giảng viên các chương trình bồi dưỡng cấp vụ, sở, huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, phòng học cho sinh viên, học viên; biên soạn đề cương chi tiết các học phần của đại học, sau đại học, giáo trình, bài giảng; khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024; góp ý sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Học viện; công tác tài chính, thanh quyết toán, sử dụng tài sản công, tiến độ giải ngân các dự án cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn.

3

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu đã nêu một số ý kiến liên quan đến việc phát triển Tạp chí, các giảng viên Học viện cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong nghiên cứu khoa học, gia tăng lượng bài đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước; các khoa chú trọng nhiệm vụ biên soạn đề cương, chương trình, giáo trình; việc bồi dưỡng triển khai theo nhu cầu vị trí việc làm cần sự vào cuộc của các đơn vị, các khoa chuyên môn; cần có chiến lược phát triển giảng viên, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp; việc mở mã ngành cần được rà soát cụ thể.

4

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị các đơn vị tích cực hơn nữa trong việc xây dựng Chiến lược phát triển Học viện; cần có giải pháp rà soát, nắm bắt tiến độ công việc; việc biên soạn các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, việc biên soạn giáo trình… cần chú trọng rà soát và thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

5

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh vào các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể: các khoa, ban cần tập trung quan tâm sớm hoàn thiện nhiệm vụ biên soạn đề cương chi tiết các học phần của đại học, sau đại học, giáo trình, bài giảng; các khoa căn cứ vào tiến độ của các môn học để biên soạn đề cương; xây dựng đề án đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Học viện; việc phân giao giờ giảng đảm bảo đúng quy định.

Việc góp ý sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Học viện cần đảm bảo công tác Quản lý tài chính được thực hiện đúng quy định và có hiệu quả, gia tăng được nguồn thu, tiết kiệm chi, tránh những chi phí không hợp lý, từng bước nâng cao đời sống vật chất cho viên chức, người lao động; đồng thời quan tâm tích lũy nguồn lực để phát triển Học viện.

Tiếp tục bám sát nhiệm vụ rà soát vượt giờ và thanh toán vượt giờ; bảo đảm, ổn định thu nhập cho viên chức, người lao động căn cứ vào tình hình thực tế. Các nhiệm vụ đã được giao từ tháng 1 và các nhiệm vụ tồn đọng, đề nghị các cá nhân, đơn vị tập trung hoàn thiện; Văn phòng trình ký kế hoạch công tác năm; những nhiệm vụ ngân sách nhà nuớc giao phải được xây dựng dự toán, kịp trình Bộ Nội vụ;.

Các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện cần được xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức phù hợp; việc thiết kế logo mới của Học viện đảm bảo truyền tải sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Học viện trong thời kỳ mới; tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính; tính toán phương án trông xe tại cơ sở 371 Nguyễn Hoàng Tôn…

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động trong toàn hê thống Học viện phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, tích cực hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

6

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

7

ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

8

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

9

ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Quyền Giám đốc phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

10

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

11

PGS.TS. Trần  Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội nghị.

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Hành chính học phát biểu tại Hội nghị.

13

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội phát biểu tại Hội nghị.

14

ThS. Phạm Thị Nga, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

Như Ngọc

Comments are closed.