Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2021

(napa.vn) – Chiều ngày 01/9/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2021.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện Trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

4 điểm cầu

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã trao Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

Hội nghị giao ban tháng 8/2021 đã tập trung phản ánh tình hình hoạt động của Học viện trên các mặt công tác trong tháng 8/2021, đồng thời thảo luận, góp ý cho phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2021 của Học viện.

Ng Văn Hậu

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu trình bày dự thảo báo cáo công tác.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2021.

Cuối tháng 7 và tháng 8 năm 2021, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp. Ở các địa phương, dịch bệnh COVID-19 đang tác động trực tiếp đến các hoạt động  kinh tế – xã hội. Các hoạt động chuyên môn của Học viện, ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, các nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2021 của Học viện cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiến độ thực hiện.

Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện kế hoạch bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh và theo nhu cầu xã hội bằng hình thức đào tạo trực tuyến, đảm bảo chất lượng, thời gian.

Công tác đào tạo Đại học: nghiên cứu triển khai kế hoạch tổ chức ôn thi, thi tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 18, khóa KS18, học hệ vừa làm vừa học, văn bằng 1 theo hình thức trực tuyến.

Công tác đào tạo Sau đại học: xây dựng Quy chế đào tạo tiến sĩ của Học viện; tiếp tục triển khai Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện; nghiên cứu, tham mưu về hình thức đánh giá học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn, luận án trực tiếp và trực tuyến theo quy định.

Công tác hợp tác quốc tế: hoàn thiện thủ tục đề nghị phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cải cách hành chính và phát triển kinh tế – xã hội dành cho công chức cao cấp Cộng hòa Cuba”; tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án tổ chức Hội thảo “Quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số – Chính sách Chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo trong quản trị số ở Việt Nam” phối hợp với Trung tâm Chính sách OECD Hàn Quốc thực hiện; trao đổi với chuyên gia quốc tế tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2 Đề án “Nâng cao năng lực Học viện Hành chính Quốc gia trong xây dựng và sử dụng tình huống để bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo” hợp tác với Viện Quản trị Chandler, Xinh-ga-po; thực hiện thủ tục hỗ trợ, quản lý thường xuyên, gia hạn visa, tạm trú đối với lưu học sinh Lào tại Học viện.

Công tác tổ chức cán bộ: xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức của Học viện; lập danh sách báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, quyết định việc trưng tập viên chức để thực hiện nhiệm vụ tại các khoa, phòng, ban có nhu cầu, bảo đảm không ai không có việc làm và cũng không để ai không làm việc; xây dựng dự thảo Đề án xác định số lượng người làm việc của Học viện Hành chính Quốc gia theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác biên tập, xuất bản tạp chí, tư liệu, xuất bản, thư viện, đào tạo trực tuyến; công tác văn phòng và cơ sở vật chất tiếp tục triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

TS. Huỳnh V Thới

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện, TS. Đặng Xuân Hoan đã kết luận một số nội dung:

Ban Quản lý bồi dưỡng bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đại học; Ban Quản lý đào tạo Sau đại học đề xuất phương án thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 đảm bảo Kế hoạch tuyển sinh, phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp tình hình dịch bệnh COVID-19;

Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục tham gia xây dựng Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia đúng theo chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tham mưu thực hiện tuyển dụng viên chức làm việc theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác hợp tác quốc tế: tổ chức Hội thảo “Quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số – Chính sách Chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo trong quản trị số ở Việt Nam” phối hợp với Trung tâm Chính sách OECD Hàn Quốc thực hiện. Trình Giám đốc Học viện kế hoạch xây dựng và xuất bản kỷ yếu Hội thảo có phản biện, song ngữ Anh – Việt.

Công tác kế hoạch tài chính: thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia theo đúng kế hoạch.

Văn phòng tiếp tục chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng để hoàn thành nhiệm vụ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đối với viên chức và người lao động Học viện.

Chuẩn bị việc xuất bản Tạp chí Quản lý nhà nước phiên bản tiếng Anh.

Các khoa rà soát lại quy định về giảng viên, giảng viên thỉnh giảng, thẩm tra bài giảng, quy chế đánh giá giảng viên kiêm chức.

Các Phân viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được giao./.

Huế

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phân viện Học viện tại thành phố Huế.

Tây Nguyên

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

Như Ngọc

Comments are closed.