Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2018

Sáng ngày 09/3/2018, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập năm 2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Biên tập (HĐBT) chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí  ủy viên Hội đồng Biên tập và toàn thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN.

Mở đầu Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT nhấn mạnh, đây là Hội nghị đầu tiên kể từ khi HĐBT được kiện toàn, theo Quyết định số 123/QĐ-HCQG ngày 18/01/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. TS. Đặng Xuân Hoan đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, đồng thời đề nghị Tạp chí tiếp tục đổi mới và nắm bắt các chủ đề mang tính thời sự của khoa học hành chính, thực tiễn QLNN cũng như các định hướng phát triển của Học viện trong bối cảnh mới. Để làm được điều đó, bên cạnh những nỗ lực của các cán bộ, biên tập viên, Chủ tịch HĐBT đề nghị các thành viên HĐBT cần quan tâm, đóng góp ý kiến vào định hướng và kế hoạch xuất bản hằng năm của Tạp chí.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí, Thường trực HĐBT trình bày Báo cáo về công tác xuất bản năm 2017 của Tạp chí QLNN. Theo đó, năm 2017, Tạp chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Tạp chí đã xuất bản 12 số (từ số 252 đến số 263) theo đúng kế hoạch xuất bản đã được phê duyệt từ đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí, Thường trực HĐBT trình bày Báo cáo về công tác xuất bản năm 2017 của Tạp chí QLNN

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí, Thường trực HĐBT trình bày Báo cáo về công tác xuất bản năm 2017 của Tạp chí QLNN

Nội dung các số Tạp chí đã bảo đảm phản ánh kịp thời tình hình thời sự – chính trị trong nước, tuyên truyền sâu rộng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cải cách, xây dựng bộ máy nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và thực tiễn QLNN ở các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương; kết quả hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia. Tạp chí phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình, giáo trình, về mô hình tổ chức bộ máy của Học viện Hành chính Quốc gia; phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập đối với các đối tượng của Học viện.

Đặc biệt, trong năm 2017, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Tạp chí đã tổ chức tuyến bài đăng tải ở chuyên mục “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” được bạn đọc, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và Lãnh đạo Học viện đánh giá cao. Cũng trong năm 2017, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham gia gửi bài đăng ở Tạp chí, như: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; các Thứ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… đã góp phần nâng cao chất lượng và vị thế cho tạp chí QLNN.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, từ số tháng 01/2017, Tạp chí QLNN đã chuẩn hóa các nội dung trên tạp chí in theo đúng quy định. Tạp chí đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp toàn diện cả nội dung và hình thức, chất lượng khoa học để sớm được xếp hạng trong số các tạp chí thuộc danh sách xét chọn và phân loại theo chất lượng tạp chí khoa học của Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information – ISI) hoặc các tạp chí thuộc danh sách Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier – Hà Lan)… trong tương lai.

Hiện nay, Tạp chí đang khẩn trương triển khai xây dựng Đề án Tạp chí QLNN điện tử và đang chờ thẩm định chuyên môn của các đơn vị chức năng trong Học viện để hoàn chỉnh trình Giám đốc phê duyệt. Dự kiến đến tháng 6/2018, Tạp chí QLNN điện tử sẽ chính thức được ra mắt.

Bên cạnh những thành tích đáng khích lệ nêu trên, Báo cáo cũng chỉ rõ: so với yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của bạn đọc thì vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: bài viết chất lượng cao, bài nghiên cứu – trao đổi, thực tiễn – kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành còn ít; một số chuyên mục thiếu ổn định về chất lượng. Số lượng phát hành tuy được duy trì nhưng vẫn còn thấp so với phạm vi phát hành cả nước. Việc biên tập, trình bày vẫn còn những hạn chế nhất định. Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư cho hoạt động nghiệp vụ, song vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là các trang thiết bị phục vụ tác nghiệp.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại kể trên, đồng chí Nguyễn Quang Vinh đã trình bày những phương hướng, nhiệm vụ và dự kiến kế hoạch xuất bản Tạp chí trong năm 2018 để các thành viên HĐBT tham gia đóng góp ý kiến, góp phần để Tạp chí không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, ủy viên HĐBT nêu ý kiến tại Hội nghị

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, ủy viên HĐBT nêu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ủy viên HĐBT đã đánh giá cao những đổi mới về mặt nội dung và hình thức của Tạp chí trong những năm gầy đây, đặc biệt là năm 2017. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và trước sự phát triển của Học viện trong giai đoạn mới, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, ủy viên HĐBT đề nghị Tạp chí cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể trong tổ chức và hoạt động để nâng cao vị thế của Tạp chí, hướng đến tiêu chuẩn của Tạp chí khoa học được xếp hạng quốc tế. Phó Giám đốc Học viện cho rằng, trước mắt, để tăng tính hấp dẫn của ấn phẩm, Tạp chí cần đặc biệt chú trọng tới việc thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học có uy tín tham gia viết bài đăng trên Tạp chí. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ để sớm ra mắt Tạp chí QLNN điện tử và số hóa các ấn phẩm in để độc giả có thể dễ dàng tiếp cận… Bên cạnh đó, với tư cách là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện, Tạp chí cần có kế hoạch tuyên truyền về hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng của Học viện với các bài báo mang tính định hướng và mức độ thường xuyên hơn thay vì chỉ cập nhật thường xuyên các tin tức, sự kiện về Học viện như hiện nay.

TS. Lê Như Thanh – nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện trao đổi tại Hội nghị

TS. Lê Như Thanh – nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện trao đổi tại Hội nghị

Trao đổi về việc đổi mới nội dung của Tạp chí, TS. Lê Như Thanh – nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện đề nghị, Tạp chí cần bám sát hơn với những vấn đề của thực tiễn, gắn với hơi thở của cuộc sống để phản ánh đa dạng về các chủ đề của thực tiễn QLNN ở các lĩnh vực khác nhau, tránh đi theo những lối mòn và những chủ đề xưa cũ hoặc trùng lặp khi nghiên cứu, phản ánh về khoa học hành chính và QLNN. Để làm được điều này, đồng chí mong muốn các cán bộ, biên tập viên của Tạp chí QLNN phải thực sự năng động, chuyên nghiệp để nắm bắt, khai thác các chủ đề mới, thời sự và liên hệ đặt bài của những nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín để có những bài báo khoa học chất lượng phán ánh kịp thời trên Tạp chí.

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – nguyên Phó Giám đốc Học viện nêu quan điểm tại Hội nghị

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – nguyên Phó Giám đốc Học viện nêu quan điểm tại Hội nghị

Cùng bàn về vấn đề này, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – nguyên Phó Giám đốc Học viện và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính đồng quan điểm, với những vấn đề thời sự thuộc lĩnh vực phản ánh của mình, Tạp chí nên mở những diễn đàn trong khoảng thời gian nhất định (6 tháng – 01 năm), để các nhà khoa học, nhà quản lý và độc giả trao đổi quan điểm, ý kiến cá nhân về các chủ đề đó nhằm tăng tính tương tác và phản biện của tạp chí khoa học… Tuy nhiên, những quan điểm, ý kiến này phải nằm trong khuôn khổ và có tính xây dựng, hướng đến làm rõ chân lý khoa học và chủ đề trao đổi cần được lựa chọn kỹ lưỡng bởi Ban Biên tập.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự cho rằng: Tạp chí nên mở một chuyên mục mới là “Lý luận về khoa học hành chính và QLNN”. Chuyên mục này chỉ tập trung trao đổi và làm rõ về những vấn về lý luận, không nhất thiết phải bàn về các giải pháp. Bởi lẽ, trong bối cảnh khoa học hành chính ở Việt Nam còn rất mới mẻ, lý luận về hành chính còn ở mức độ hạn chế, hệ thống giáo trình của Học viện đang trong tiến trình biên soạn và chỉnh sửa thì những bài viết mang tính lý luận này sẽ trực tiếp phục vụ cho giảng dạy và học tập ở Học viện, đặc biệt cung cấp tài liệu học thuật chuyên ngành cho các nghiên cứu sinh trong quá trình nghiên cứu…

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự đề xuất mở thêm chuyên mục mới trên Tạp chí

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự đề xuất mở thêm chuyên mục mới trên Tạp chí

Trao đổi thêm về phương hướng phấn đấu để được xếp hạng trong số các tạp chí thuộc danh sách xét chọn và phân loại theo chất lượng tạp chí khoa học của Viện Thông tin Khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information – ISI) hoặc các tạp chí thuộc danh sách Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier – Hà Lan) trong tương lai của Tạp chí QLNN, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Hành chính học nhấn mạnh tới các tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe của các tạp chí khoa học được quốc tế công nhận, trong đó một trong những yêu cầu quan trọng là ngoại ngữ và các tiêu chuẩn về trích dẫn.

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Hành chính học bàn về yêu cầu và tiêu chuẩn của các tạp chí khoa học được quốc tế công nhận

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Hành chính học bàn về yêu cầu và tiêu chuẩn của các tạp chí khoa học được quốc tế công nhận

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở đề xuất xây dựng quy trình thẩm định bài báo khoa học của HĐBT

PGS.TS. Trương Quốc Chính – Trưởng Khoa Lý luận cơ sở đề xuất xây dựng quy trình thẩm định bài báo khoa học của HĐBT

Để làm được điều này, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh và PGS.TS. Trương Quốc Chính đồng quan điểm cho rằng, trước mắt Tạp chí cần có lộ trình để xuất bản những số chuyên đề bằng tiếng Anh, có thể phát hành hằng quý và tăng cường các hình thức số hóa và phổ biến các ấn phẩm của mình để đông đảo độc giả có thể tiếp cận và trích dẫn. Bên cạnh đó, Tạp chí cần xây dựng quy trình thẩm định các bài báo khoa học của HĐBT để phát huy cao nhất trách nhiệm tham gia và đóng góp ý kiến của các thành viên HĐBT.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT cùng các ủy viên HĐBT

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT cùng các ủy viên HĐBT

Kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng đối với định hướng và kế hoạch xuất bản của Tạp chí QLNN năm 2018. Nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐBT tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ trước mắt mà Tạp chí QLNN cần chú trọng làm ngay, trong đó đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng chuyên mục hoặc diễn đàn về định hướng phát triển Học viện Hành chính Quốc gia để tranh thủ các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, lãnh đạo Tạp chí qua các thời kỳ và các cán bộ, giảng viên,… Đồng chí cũng yêu cầu sớm đưa Tạp chí QLNN điện tử đi vào hoạt động. Đây là nhiệm vụ bắt buộc và là xu thế tất yếu của thời đại để Tạp chí có thể phản ánh kịp thời, đa dạng và sinh động về các lĩnh vực của khoa học hành chính và thực tiễn QLNN trong nước cũng như trên thế giới.

HĐBT cùng các cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN

HĐBT cùng các cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN

Tại Hội nghị, các ủy viên HĐBT đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐBT Tạp chí QLNN. HĐBT Tạp chí QLNN gồm 15 thành viên, có nhiệm vụ tư vấn, giúp Tổng Biên tập trong việc định hướng, xác định nội dung chỉ đạo và điều hành hoạt động của Tạp chí theo các quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích đã được xác định trong Giấy phép xuất bản và phục vụ tốt công tác tuyên truyền của Học viện Hành chính Quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị HĐBT Tạp chí QLNN

Toàn cảnh Hội nghị HĐBT Tạp chí QLNN

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.