Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2021

(napa.vn) – Sáng ngày 28/01/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập (HĐBT) năm 2021. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch HĐBT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các ủy viên Hội đồng Biên tập, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí QLNN.

1 - Copy

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt đã ra mắt 03 Văn phòng đại diện của Tạp chí tại Huế, Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch xuất bản Tạp chí QLNN năm 2021 và kịp thời tổ chức Hội nghị HĐBT nhằm tranh thủ ý kiến tư vấn, góp ý của các ủy viên Hội đồng về định hướng xuất bản cũng như kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng số Tạp chí. Chủ tịch HĐBT đề nghị các thành viên HĐBT quan tâm, đóng góp ý kiến vào định hướng và kế hoạch xuất bản của Tạp chí, qua đó, giúp Tạp chí tiếp tục đổi mới và nắm bắt, phản ánh tốt các chủ đề của khoa học hành chính, thực tiễn QLNN cũng như các định hướng phát triển của Học viện trong tương lai.

2 - Copy

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN, ủy viên Thường trực HĐBT báo cáo công tác xuất bản năm 2020 và dự thảo kế hoạch xuất bản năm 2021.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã trình bày Báo cáo công tác xuất bản năm 2020 của Tạp chí QLNN và Dự kiến Kế hoạch xuất bản năm 2021. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2020, Tạp chí QLNN đã xuất bản định kỳ 12 số, trong đó có 4 số đặc biệt bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, tốt về nội dung, đẹp về hình thức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cấp thiết của việc phản ánh những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN, về cải cách hành chính, về công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC ở các bộ, ngành, địa phương và các hoạt động của Học viện HCQG.

Song hành với ấn phẩm in, Tạp chí điện tử QLNN đã bám sát và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện giao; tuyên truyền kịp thời, phong phú, chuẩn xác các hoạt động của Đảng và Nhà nước cũng như của ngành Nội vụ.

Trong năm 2020, Tạp chí đã thành lập 03 Văn phòng đại diện tại 03 Phân viện và đã tổ chức thành công Lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Huế và Tp. Buôn Mê Thuột.

Về Dự kiến Kế hoạch xuất bản năm 2021, TS. Nguyễn Quang Vinh trình bày những định hướng lớn Tạp chí cần tập trung tuyên truyền, phản ánh trong năm 2021, như: tuyên truyền về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII… và dự kiến đề cương cụ thể cho Tạp chí trong từng số trong năm 2021.

Tại Hội nghị, các ủy viên HĐBT đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí trong việc đổi mới nội dung và hình thức của Tạp chí QLNN trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn nâng cao chất lượng Tạp chí và phát triển Tạp chí theo cơ chế tự chủ.

Thầy Tiến
GS.TS. Đinh Văn Tiến, Ủy viên Hội đồng Biên tập phát biểu tại Hội nghị.

Tâm huyết với sự phát triển của Tạp chí, GS.TS. Đinh Văn Tiến mong muốn Tạp chí phát huy tốt vai trò của mình là cơ quan ngôn luận của Học viện HCQG và là tiếng nói của ngành QLNN, của KHHC. Để làm được điều đó cần tăng cường trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo trang thiết bị làm việc cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí. Đồng thời tăng cường sự năng động trong phong cách làm việc của các thành viên Tạp chí. GS.TS. Đinh Văn Tiến cũng đưa ra nhiều ý kiến nhằm phát triển Tạp chí theo hướng tự chủ, các tiêu chí đánh giá bài viết trên Tạp chí và nâng điểm cho các bài viết đăng tải trên Tạp chí.

Đồng quan điểm với GS.TS. Đinh Văn Tiến trong việc nâng cao chất lượng Tạp chí, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, PGS.TS. Hoàng Mai cùng nhiều đại biểu tham dự Hội nghị đã đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường tính đột phá, hấp dẫn và mở rộng mạng lưới phát hành của Tạp chí, như: xem xét phát hành nguyệt san, chuyên đề để đăng tải các bài viết mang tính chuyên sâu, các vấn đề lý luận, tăng tính chất khoa học cho Tạp chí; cần thu hút và tăng cường phối hợp với đội ngũ cộng tác viên hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý các bộ, ban, ngành, các địa phương để khai thác các bài viết phản ánh đa dạng và sinh động về kinh nghiệm thực tiễn trong QLNN ở các địa phương, cơ sở. Ngoài ra, Tạp chí cần tranh thủ phát huy sức mạnh của HĐBT để có những định hướng tốt, thu hút nguồn hợp tác ngoài Học viện để tăng nguồn thu. Nhân dịp này, các đại biểu dự Hội nghị cũng đề xuất thường xuyên tổ chức Hội nghị HĐBT Tạp chí để khai thác hiệu quả hơn nữa năng lực, trí tuệ của các thành viên trong Hội đồng.

4 - Copy
PGS. TS. Lê Thị Vân Hạnh phát biểu ý kiến.
5 - Copy
PGS.TS. Đặng Khắc Ánh nêu ý kiến nhằm phát triển chất lượng khoa học cho Tạp chí.
Thầy Thới
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu tại Hội nghị.
9 - Copy
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân nêu ý kiến về định hướng phát triển Tạp chí trong năm 2021.
10 - Copy
PGS.TS. Hoàng Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
11 - Copy
PGS.TS. Lương Thanh Cường nêu ý kiến về lộ trình phát triển Tạp chí trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các ủy viên HĐBT. Đồng thời, đề nghị Tạp chí QLNN tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các ủy viên HĐBT, bổ sung vào định hướng và cụ thể hóa trong kế hoạch xuất bản của Tạp chí. Chủ tịch HĐBT giao Tạp chí tham mưu, đề xuất các định hướng phát triển Tạp chí trong thời gian tới, phù hợp với các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ giao cho Học viện, phản ánh tốt chủ đề hoạt động của Học viện trong năm 2021: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiệu quả”, thể hiện tốt vai trò, vị trí là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia.

12 - Copy

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Như Ngọc

Comments are closed.