Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2022

(napa.vn) – Chiều ngày 14/3/2022, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập (HĐBT) năm 2022.

TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT chủ trì Hội nghị.

DXH

TS. Đặng Xuân Hoan chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các ủy viên Hội đồng Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí QLNN.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

1

Các đại biểu dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – nguyên Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị HĐBT được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến, tư vấn, góp ý của các thành viên HĐBT về định hướng xuất bản cũng như các vấn đề nâng cao chất lượng, đề nghị xét nâng điểm khoa học, tăng số lượng phát hành,… cho từng ấn phẩm của Tạp chí.

Chủ tịch HĐBT đề nghị các thành viên HĐBT quan tâm, đóng góp ý kiến vào định hướng và kế hoạch xuất bản của Tạp chí, qua đó, giúp Tạp chí tiếp tục đổi mới và nắm bắt, phản ánh tốt các chủ đề của khoa học hành chính, thực tiễn QLNN cũng như các định hướng phát triển của Học viện trong tương lai.

IMG_2491

TS. Nguyễn Quang Vinh báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí QLNN, Ủy viên Thường trực HĐBT đã trình bày Báo cáo công tác xuất bản năm 2021 của Tạp chí QLNN và Dự kiến Kế hoạch xuất bản năm 2022. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2021, Tạp chí QLNN đã xuất bản định kỳ 12 số bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, tốt về nội dung, đẹp về hình thức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu cấp thiết của việc phản ánh những vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN, về cải cách hành chính, về công tác ĐTBD đội ngũ CBCCVC ở các bộ, ngành, địa phương và các hoạt động của Học viện HCQG.

Song hành với ấn phẩm in,  năm 2021, Tạp chí điện tử đã đăng 932 tin, bài; trong đó hơn 200 bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện. Các nội dung đăng tải trên Tạp chí điện tử đã đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước, yêu cầu của thực tiễn và sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia. Trong các kỳ giao ban báo chí trung ương, Tạp chí QLNN đều được điểm tên bài có nội dung tốt và được biểu dương.

Năm 2021, Tạp chí xuất bản ấn phẩm tiếng Anh – State Management Review, đây là một việc hết sức cần thiết trong sự phát triển của Học viện, tạo diễn đàn khoa học mang tầm quốc gia và khu vực, thế giới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao vị thế của Học viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ấn phẩm tiếng Anh – State management Review đã được các nhà khoa học, cơ quan chức năng đánh giá rất cao về chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Hiện nay, Tạp chí QLNN đã và đang tăng cường kết nối để giới thiệu, phát hành ấn phẩm tiếng Anh ra nước ngoài, trước mắt là Hiệp hội hành chính miền Đông thế giới (EROPA) và các trường, học viện đang có quan hệ hợp tác với Học viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TS. Nguyễn Quang Vinh cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế nhất định và đề xuất các giải pháp để Tạp chí thực hiện tốt hơn nữa vai trò của cơ quan báo chí đặc thù về khoa học hành chính và QLNN trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Theo đó, những định hướng lớn Tạp chí cần tập trung tuyên truyền, phản ánh trong năm 2022, đó là: tập trung tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tiếp tục triển khai và cụ thể hóa Chiến lược phát triển của Học viện; giới thiệu khoa học hành chính và QLNN trên các lĩnh vực… những định hướng này được cụ thể cho từng số trên các ấn phẩm Tạp chí trong năm 2022.

 Tại Hội nghị, các ủy viên HĐBT đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí trong việc đổi mới nội dung và hình thức của Tạp chí QLNN trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn nâng cao chất lượng Tạp chí.

2

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Tâm huyết với sự phát triển của Tạp chí, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên HĐBT mong muốn Tạp chí phát huy tốt vai trò của mình là cơ quan ngôn luận của Học viện HCQG và là tiếng nói của ngành QLNN, của KHHC. Để làm được điều đó Tạp chí cần năng động, nắm bắt những cơ hội và hơn hết là nhận được sự đồng tình, ủng hộ, sự quan tâm giúp đỡ nhiều mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện để phát triển và giữ vững tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

IMG_2500

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng quan điểm với PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh trong việc nâng cao chất lượng Tạp chí, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên HĐBT ghi nhận nỗ lực, phát triển của Tạp chí. Đặc biệt, trong thay đổi phương thức hoạt động, sáng tạo, đổi mới, phát triển cả về hình thức và nội dung các ấn phẩm. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh cho rằng, ấn phẩm Tạp chí in và Tạp chí điện tử nên định hướng nội dung khoa học cho các số tạp chí thay vì nêu chung chung các chủ đề như các phương tiện truyền thông đại chúng; đối với Tạp chí tiếng Anh cần chuyên nghiệp hoá dần các quy trình xuất bản theo đúng chuẩn của Tạp chí khoa học quốc tế; cần khai thác tiềm năng, thế mạnh của các văn phòng đại diện để phát triển tuyến tin, bài có chất lượng và các mối quan hệ phát triển cho Tạp chí.

IMG_2540

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên HĐBT bày tỏ sự đồng tình với những vấn đề mà các ủy viên HĐBT đã nêu và đặt ra cho tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí; đồng thời, đề nghị Tạp chí cần duy trì hoạt động thường xuyên của HĐBT để tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học, giúp định hướng phát triển, nâng chất lượng, nâng tầm ảnh hưởng của Tạp chí trong xu hướng chung của thế giới.

IMG_2541

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện, Ủy viên HĐBT đánh giá cao sự nỗ lực và phát triển của Tạp chí, gần đây là phát hành ấn phẩm Tạp chí tiếng Anh. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Đăng Quế cho rằng, Tạp chí cần có những bản kế hoạch hết sức cụ thể, trong đó rõ mục tiêu, rõ phương thức hoạt động của Tạp chí trong thực hiện từng nhiệm vụ đang đặt ra như: vấn đề nâng điểm khoa học tạp chí, mở rộng và phát triển Tạp chí tiếng Anh, nâng cấp giao diện Tạp chí điện tử, vấn đề tự chủ tài chính, công tác phát hành các ấn phẩm… nhằm quảng bá, giới thiệu Tạp chí ra thế giới.

IMG_2514

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2520

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên HĐBT đã có những ý kiến đóng góp xây dựng định hướng xuất bản Tạp chí năm 2022, trong đó, Tạp chí cần bảo đảm chất lượng khoa học cả về hình thức và nội dung các bài viết trong tất cả các ấn phẩm xuất bản, sớm đạt được mục tiêu số hóa tạp chí, nâng điểm khoa học, hội nhập quốc tế, kết nối các cộng tác viên trong công tác phối hợp viết tin, bài…

IMG_2529

TS. Tạ Quang Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí QLNN phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến của các Ủy viên HĐBT, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập cảm ơn các Ủy viên HĐBT đã dành thời gian và sự quan tâm cho Tạp chí QLNN trong nhiều năm qua, nhất là trong năm 2021. Các ý kiến góp ý của các nhà khoa học rất quý báu và thiết thực, Tổng Biên tập xin tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tổng kết Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các ủy viên HĐBT. Đề nghị Tạp chí QLNN cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp thu các ý kiến của HĐBT, bổ sung vào định hướng và cụ thể hóa trong Kế hoạch xuất bản các ấn phẩm Tạp chí năm 2022.

Chủ tịch HĐBT nhấn mạnh, năm 2022, đồng hành với những sự kiện lớn của đất nước, của Học viện, Tạp chí cần có Kế hoạch xuất bản phù hợp với tôn chỉ, mục đích, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Học viện về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; thực hiện hoàn tất hồ sơ đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư liên ngành xét nâng điểm bài báo khoa học từ 0,5 lên 0,75; sớm xây dựng đề án tự chủ tài chính; tập trung phát triển Tạp chí điện tử sớm trở thành ấn phẩm chủ lực, phù hợp với xu thế chung của báo chí trong thời đại chuyển đổi số; nâng cao chất lượng Tạp chí tiếng Anh từ ngay chính quy trình tiếp nhận bài viết bằng tiếng Anh, bảo đảm quy trình xuất bản chính quy, hướng đến chuyên nghiệp hoá; kiện toàn HĐBT nhằm phát huy hơn nữa vai trò các thành viên HĐBT vì sự phát triển Tạp chí và xứng đáng là Tạp chí khoa học chuyên sâu, đầu ngành về hành chính và quản lý nhà nước; là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia.

IMG_2497

Toàn cảnh Hội nghị.

Như Ngọc

 

Comments are closed.