Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 06/4/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2023.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước chủ trì Hội nghị.

IMG_6077

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng Biên tập (HĐBT) và tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN).

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN đã công bố Quyết định số 355/QĐ-HCQG, ngày 08/3/2023 và Quyết định số 356/QĐ-HCQG, ngày 08/3/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc thành lập HĐBT Tạp chí QLNN và Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của HĐBT Tạp chí QLNN.

IMG_6087

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện, Chủ tịch HĐBT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Chủ tịch HĐBT cho biết, HĐBT Tạp chí QLNN mới được kiện toàn. Các thành viên Hội đồng Biên tập là những nhà khoa học có uy tín, đến từ nhiều cơ quan, có chuyên ngành khoa học phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. HĐBT tổ chức họp để nghe Báo cáo công tác xuất bản năm 2022; kế hoạch xuất bản năm 2023 của Tạp chí; dự kiến xuất bản số chuyên đề; đồng thời, góp ý cho Tạp chí những định hướng chính trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí QLNN trong thời gian qua; bên cạnh đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự quan tâm, phối hợp, đóng góp tích cực của HĐBT, các thành viên HĐBT. Với vai trò và vị trí của mình, Tạp chí đã làm tốt nhiệm vụ là kênh thông tin, truyền tải quan điểm của Đảng, Nhà nước, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Học viện. Trong thời gian tới, Tạp chí cần định hướng để nâng cao chất lượng hơn, uy tín hơn; là diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài Học viện đăng tải sản phẩm khoa học, góp phần tích cực để vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia ngày một vươn xa trong giai đoạn mới.

IMG_6100

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN, Phó Chủ tịch HĐBT công bố các quyết định và Báo cáo công tác xuất bản năm 2022, kế hoạch xuất bản năm 2023.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí QLNN, Phó Chủ tịch HĐBT đã báo cáo công tác xuất bản các ấn phẩm Tạp chí năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Tạp chí QLNN hiện có 3 ấn phẩm, gồm: Tạp chí QLNN in (chỉ số ISSN 2354 – 0761) xuất bản 1 tháng/kỳ; Tạp chí điện tử QLNN – https://www.quanlynhanuoc.vn (chỉ số ISSN 2815 – 5831); Tạp chí tiếng Anh – State Management Review (chỉ số ISSN 2815 – 6021), phát hành 01 kỳ/quý (vào các tháng 3, 6, 9 và 12).

Các ấn phẩm luôn bảo đảm xuất bản đúng định kỳ, tôn chỉ, mục đích; chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thông tin về lý luận và thực tiễn QLNN, cải cách hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở các bộ, ngành, địa phương và các sự kiện lớn của đất nước… Trong các kỳ giao ban báo chí, Tạp chí QLNN luôn được biểu dương có nội dung tin, bài có chất lượng. Tạp chí điện tử QLNN đã bám sát và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tuyên truyền kịp thời, phong phú, chuẩn xác các hoạt động của Đảng và Nhà nước cũng như của ngành Nội vụ,… Tạp chí điện tử QLNN hiện nay thu hút từ 46.000 – 55.000 lượt truy cập, nhiều bài viết có chất lượng được bạn đọc truy cập với số lượng rất cao (trung bình 9.000 – 12.000, đặc biệt có bài đến gần 280.000 lượt truy cập). Tạp chí tiếng Anh đã nhận được sự đánh giá cao của các nhà khoa học, cơ quan quản lý về chất lượng nội dung và hình thức của ấn phẩm. Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí QLNN được tính điểm khoa học 0,75 từ năm 2022.

Hiện nay, Tạp chí QLNN đang tập trung triển khai các công việc trọng tâm, đó là: (1) Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Tạp chí QLNN xuất bản số đầu (5/1993 – 5/2023), dự kiến tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày 19/5/2023; (2) Triển khai xây dựng mã định danh DOI (Digital Object Identifier) theo tiêu chuẩn quốc tế; (3) Mở thêm một số chuyên ngành được tính điểm khoa học để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu của Học viện; (4) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư liên ngành, ngành xét nâng điểm bài báo khoa học 0,5 lên 0,75 ở chuyên ngành: Khoa học An ninh; liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học; (5) Thu hút đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế… không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hướng đến tiệm cận và hội nhập hệ thống tạp chí khoa học trong khu vực, quốc tế; (6) Mời các nhà khoa học quốctế tham gia HĐBT, phản biện bài viết, vừa đáp ứng tính đa dạng, vừa nâng cao chất lượng và uy tín của Tạp chí; (7) Hướng đến tham gia Danh mục tạp chí ACI.

IMG_6110

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên HĐBT ghi nhận vai trò, vị thế của Tạp chí trong sự phát triển chung của Học viện. Tạp chí được tính điểm khoa học 0,75 ở một số chuyên ngành đã thể hiện chất lượng Tạp chí ngày càng được nâng cao. Nội dung, chất lượng bài viết của tạp chí cũng đã cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ chiến lược, chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu, hoạch định chính sách cho Học viện, Bộ Nội vụ. Kế hoạch xuất bản hằng năm của Tạp chí QLNN rất tốt, có quy trình chặt chẽ, bảo đảm nội dung, chất lượng bài viết khoa học.

IMG_6112

GS.TS. Nguyễn Đăng Thành phát biểu tại Hội nghị.

Nguyên Giám đốc Học viện, thành viên HĐBT GS.TS. Nguyễn Đăng Thành đánh giá cao những nỗ lực của tập thể đội ngũ biên tập viên, phóng viên Tạp chí. Với vị thế của mình, Tạp chí đã tạo dấu ấn, thể hiện nội lực và thương hiệu của Học viện, tạo nên giá trị tích cực. Trong thời gian tới, GS.TS. Nguyễn Đăng Thành cho rằng, Tạp chí cần tiếp tục phát triển chuyên sâu tuyến bài có chất lượng về khoa học QLNN, khoa học hành chính, chính sách công, tạo sức ảnh hưởng và đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học. Từ đó, tập hợp được các nhà khoa học, cộng tác viên tâm huyết với khoa học hành chính; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện.

IMG_6123

GS.TS. Trần Thọ Đạt phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định, thời gian qua, Tạp chí QLNN đã có bước phát triển rõ nét về mặt hình thức và nội dung, GS.TS. Trần Thọ Đạt, thành viên HĐBT cho rằng, cần có sự kết nối khăng khít giữa các thành viên trong HĐBT; đồng thời, cần phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với chủ đề mỗi số. Bên cạnh đó, chuyên đề mỗi số cần rõ hơn và gửi các nhà khoa học viết bài theo chủ đề, kế hoạch xuất bản từng số, từ đó thu hút được đội ngũ cộng tác viên. Giáo sư đánh giá cao bài viết trên Tạp chí mang tính tổng kết thực tiễn, song cần tăng lượng bài viết mang tính học thuật, khoa học lý luận…

IMG_6125

PGS.TS. Lâm Minh Châu phát biểu tại Hội nghị.

PGS.TS. Lâm Minh Châu, thành viên HĐBT cho rằng, Tạp chí đã thực hiện tốt cả hai vai trò trong nghiên cứu khoa học: hệ thống lý luận và tổng kết thực tiễn. Đây là hoạt động chức năng, nhiệm vụ rất khó thực hiện và thể hiện, nhưng Tạp chí QLNN đã làm được và làm tốt. PGS.TS. Lâm Minh Châu đặc biệt đề cao định hướng của Tạp chí trong quyết tâm xây dựng mã định danh DOI và kế hoạch gia nhập ACI… Bên cạnh những kết quả đạt được, Tạp chí có thể khắc phục một số hạn chế bằng giải pháp tăng cường tính chuyên sâu, tăng dung lượng bài viết khoa học, không giới hạn số trang đối với các bài viết về nghiên cứu trao đổi.

IMG_6135

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại Hội nghị.

IMG_6136

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh phát biểu tại Hội nghị. 

IMG_6141

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên HĐBT: TS. Đặng Xuân Hoan, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới… đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí QLNN trong việc đổi mới nội dung và hình thức của các ấn phẩm: Tạp chí QLNN in, Tạp chí điện tử, Tạp chí tiếng Anh. Trong thời gian tới, Tạp chí cần tăng cường nhân sự biên dịch tiếng Anh thành thạo, chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng cho ấn phẩm tiếng Anh, đáp ứng về quy chuẩn, thể thức của một tạp chí khoa học chuyên ngành, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế là trọng trách rất lớn của tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐBT, TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập trân trọng cảm ơn các thành viên HĐBT đã dành thời gian và sự quan tâm cho Tạp chí QLNN trong nhiều năm qua. Các ý kiến góp ý của các thành viên HĐBT rất quý báu và thiết thực, Tạp chí xin tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung trong thời gian tới.

IMG_6150

Các thành viên Hội đồng Biên tập chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, những định hướng, trách nhiệm của các ủy viên HĐBT. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị Tạp chí QLNN cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp thu các ý kiến của HĐBT, bổ sung vào định hướng và cụ thể hóa trong Kế hoạch xuất bản các ấn phẩm Tạp chí QLNN năm 2023.

Như Ngọc

Comments are closed.