Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước năm 2024

(napa.vn) – Sáng ngày 11/4/2024, tại Hà Nội, Hội đồng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức Hội nghị lần 1 năm 2024. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc giaChủ tịch Hội đồng Biên tập và TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị, có lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; các nhà khoa học trong Hội đồng Biên tập; cùng cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Quản lý nhà nước.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Chủ tịch Hội đồng Biên tập trân trọng chào mừng các thành viên Hội đồng Biên tập – những nhà khoa học uy tín đầu ngành, đến từ nhiều cơ quan trong và ngoài nước. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá của các thành viên Hội đồng Biên tập về công tác xuất bản năm 2023 và tham vấn, tư vấn những định hướng chính cho Tạp chí Quản lý nhà nước trong năm 2024 cũng như những năm tiếp theo trong xu thế phát triển chung, hiện đại, hội nhập. Các ý kiến đóng góp cần tập trung vào những nội dung, như: xây dựng kế hoạch xuất bản; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, cả về lý luận và thực tiễn; đổi mới quy trình xuất bản, phản biện kín; định hướng phát triển Tạp chí; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Biên tập…

TS. Nguyễn Quang Vinh báo cáo tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước báo cáo công tác xuất bản năm 2023 và định hướng năm 2024; kế hoạch xuất bản năm 2024 của Tạp chí Quản lý nhà nước. Báo cáo nêu bật những kết quả đã đạt được của Tạp chí Quản lý nhà nước trong năm 2023 trên cả 3 ấn phẩm: Tạp chí in (ISSN 2354 – 0761); Tạp chí điện tử https://www.quanlynhanuoc.vn (ISSN 2815 – 5831); Tạp chí tiếng Anh – Journal of State Management (ISSN 2815 – 6021). Tạp chí Quản lý nhà nước được tính điểm khoa học 0,75 điểm ở nhiều Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; bài đăng trên Tạp chí được được định danh số DOI và tra cứu, trích dẫn công khai trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tạp chí Quản lý nhà nước xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 với 9 nội dung cụ thể; đồng thời, báo cáo cũng đề xuất, kiến nghị Hội đồng Biên tập, Ban Giám đốc Học viện một số nội dung, như: góp ý đề cương xuất bản định kỳ; tham gia phản biện, đóng góp nội dung bài viết; hỗ trợ kinh phí, thù lao, tính điểm sản phẩm khoa học; nâng cấp, bổ sung trang thiết bị; bổ sung thành viên Hội đồng Biên tập là nhà khoa học nước ngoài; xây dựng đề án Tạp chí Quản lý nhà nước tham gia hệ thống chỉ mục Đông Nam Á (ACI – ASEAN Citation Index).

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại Hội nghị.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định: Tạp chí Quản lý nhà nước là một trong những tạp chí khoa học chuyên sâu, dành được nhiều sự quan tâm, chú ý, có những bài viết giá trị cao, tạo ảnh hưởng tích cực trong dư luận xã hội. Tạp chí Quản lý nhà nước có những bước phát triển phù hợp với xu thế phát triển, trong đó có xuất bản điện tử, xuất bản tiếng Anh. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn gợi mở một số nội dung về tìm nguồn đầu tư, nâng cấp Tạp chí Quản lý nhà nước theo xu hướng chuyển đổi số, hiện đại, hội nhập hệ thống tạp chí tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Học viện Hành chính Quốc gia.

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn cũng gợi mở Tạp chí Quản lý nhà nước trong thời gian tới cần chú trọng hơn đến yếu tố thực tiễn, gắn với vấn đề thời sự, có giá trị tham vấn. Đặc biệt, chú trọng tuyến bài có nội dung về: kiểm soát quyền lực công; công tác cán bộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, đánh giá; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; học tập, thực hành đạo đức; thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước trong tình hình mới. Về việc phát triển tuyến bài, nội dung bài viết, cần tích cực, thường xuyên bám sát, khai thác các đề tài nghiên cứu, các nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan… đưa vào kế hoạch xuất bản cụ thể.

TS. Đăng Xuân Hoan phát biểu tại Hội nghị.

Theo TS. Đặng Xuân Hoan, để nâng cao chất lượng Tạp chí cần hoàn thiện các khâu trong quy trình xuất bản, đặc biệt là biên tập, phản biện bài viết, trong đó có thể mời thêm sự đóng góp của các nhà khoa học có chuyên môn, chuyên ngành phù hợp với nội dung bài viết. Cần chú ý kỹ thuật biên dịch tiếng Anh, bảo đảm nội dung khoa học, đặc biệt lưu ý các yếu tố về chủ trương, đường lối, chính sách, tư tưởng, chính trị… không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, phối hợp với các khoa chuyên môn trong Học viện để đóng góp nội dung kế hoạch xuất bản về các vấn đề thời sự dưới góc độ quản lý nhà nước, ở góc độ chuyên ngành; nên xuất bản tạp chí tiếng Anh điện tử…

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị.

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu góp ý một số nội dung, như: đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước; định hướng gia nhập hệ thống danh mục ACI; công tác tài chính, chi trả nhuận bút phù hợp với tình hình Học viện; công tác đặt bài, khai thác nội dung bài viết; công tác tuyên truyền, quảng cáo…

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Đăng Quế đánh giá Tạp chí Quản lý nhà nước có vai trò quan trọng đối với vị thế, sứ mệnh phát triển của Học viện. Với bề dày truyền thống hơn 30 năm, Tạp chí đã có nhiều bước phát triển ghi dấu, đáp ứng với xu thế, nhu cầu của xã hội hiện đại. Các đồng chí trong Ban Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước cần tiếp thu các ý kiến, định hướng đóng góp tại Hội nghị, chuyển hóa thành hành động cụ thể. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng Biên tập, đặc biệt là thành viên ngoài Học viện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín của Tạp chí Quản lý nhà nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định: “Học viện Hành chính Quốc gia luôn quan tâm, đầu tư, phát triển Tạp chí Quản lý nhà nước”, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu cho rằng, Tạp chí Quản lý nhà nước có truyền thống bề dày, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi đề phát triển bứt phá hơn nữa. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu cũng nhấn mạnh vai trò đóng góp của các thành viên trong Hội đồng Biên tập, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện phát huy trí tuệ, tinh thần, định hướng nội dung để nâng tầm khoa học, chất lượng của Tạp chí Quản lý nhà nước.

Đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, TS. Nguyễn Quang Vinh trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Học viện, cảm ơn các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng Biên tập đã dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp những ý kiến quan trọng về chuyên môn, nghiệp vụ, về các mặt nội dung trong công tác xuất bản. Ban Biên tập, cán bộ, biên tập viên Tạp chí sẽ huy động tối đa các nguồn lực để triển khai một cách có hiệu quả nhất các nội dung công tác. Tập thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí Quản lý nhà nước không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; cùng đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao xây dựng Tạp chí Quản lý nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, ngày một phát triển; phấn đấu sớm hội đủ các tiêu chí tham gia hệ thống chỉ mục Đông Nam Á (ACI – ASEAN Citation Index).

Comments are closed.