Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(napa.vn) – Chiều ngày 28/02/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

HV

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, thành phố Hà Nội và 521 điểm cầu trên toàn quốc với trên 28.458 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Lại Xuân Lâm, Nguyễn Quang Trường, Đỗ Việt Hà. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí cấp ủy chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện; trưởng, phó trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc và trực thuộc Học viện cùng cán bộ, đảng viên, giảng viên tại Hà Nội; đồng thời, trực tuyến tới các Phân viện của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Ng Thái Học

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh TTXVN.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu về Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung vào các nội dung: Vì sao phải biên soạn Cuốn sách; quá trình biên soạn Cuốn sách; nội dung cốt lõi của Cuốn sách; những điểm mới ấn tượng và giá trị của Cuốn sách. Đồng thời, gợi mở một số yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thái Học, Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách gồm 612 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. Cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần:

Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm: Bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2013) đến nay; 04 bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đồng chí Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay; 08 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX. Những bài viết này cho thấy tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của Đồng chí về “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

1677643957660

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia.

Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 – 2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ng Văn Thể

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị bổ ích, trang bị cho chúng ta nhiều kiến thức, khái niệm cơ bản về tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, như phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, ngày 30/6/2022: “Tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là: Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng; góp phần từng bước làm chuyển biến tình hình, thực sự có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các tổ chức đảng, toàn thể đảng viên tiếp tục tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuốn sách; nâng cao nhận thức, nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực; chủ động, tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng, cấp bách.

Như Ngọc

Comments are closed.