Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

(napa.vn) – Chiều ngày 30/6/2023, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.  Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Nội vụ có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có các Phó Giám đốc Học viện: TS. Lương Thanh Cường, PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu, TS. Lại Đức Vượng; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; Phân viện Miền Trung, Tây Nguyên và Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh.

z4478444032581_411a0e8e9cfeed65ca24f8d42a0f54cb

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương những kết quả Học viện đã đạt được, đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động toàn hệ thống Học viện. Thứ trưởng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Học viện cần tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ trọng tâm, duy trì, triển khai tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, song song thực hiện các nhiệm vụ khác sau khi hoàn thành sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn cấp ủy, lãnh đạo Học viện phát huy hơn nữa vai trò chỉ đạo, quan tâm, sát sao, đổi mới trên các tất cả các mặt công tác; cùng tập thể viên chức, người lao động trong Học viện đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những bước phát triển trong thời gian tới, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ.

z4478444032279_4325afd47ca25f5f8b7773fd91afc715

 PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thông tin sơ bộ công tác thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023 của Học viện. Giám đốc Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nội vụ, hướng dẫn Học viện về việc sắp xếp viên chức lãnh đạo, quản lý; Có phương án cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách năm 2023 tạo điều kiện để Học viện thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về việc bố trí kinh phí năm 2024 nhằm hỗ trợ Học viện nâng cao điều kiện cơ sở vật chất và đầu tư về chuyển đổi số.

z4478444040538_55f65380de1998479b780d2885858a67

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện đọc báo cáo tóm tắt tình hình của Học viện

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo tình hình công tác trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của Học viện trong đó chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, ưu tiên trong quá trình thực hiện theo Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ;

Học viện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức, nhân sự, xây dựng các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ. Quá trình kiện toàn tổ chức, nhân sự, Học viện duy trì được sự đoàn kết, nhất trí, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, luôn quan tâm đến viên chức, người lao động Học viện, vì sự phát triển chung của Học viện.

Các lĩnh vực công tác của Học viện tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả nổi bật, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác về bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kế hoạch, tài chính, hậu cần…

Học viện rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định quản lý nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tích cực triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính nhằm khai thông các nguồn lực.

z4478444023885_5b744fa0abf728feedc96792cb5eb4e0

 Các đại biểu  phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị. PGS. TS Nguyễn Bá Chiến đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023:

1. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Học viện, rà soát và chuẩn hóa thủ tục hành chính tại Học viện. Ban hành các quy chế, quy định về chế độ làm việc và nghiên cứu khoa học của giảng viên; hướng dẫn về công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2023 đối với tổ chức, cá nhân, quy chế làm việc của Học viện và các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; Quy chế phân cấp đối với các Phân viện; sửa đổi Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia theo Quy chế số 04-QC/BCSĐ ngày 17/02/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ…

2. Làm tốt công tác thông tin, truyên truyền tạo sự đồng thuận, xây dựng tập thể Học viện Hành chính Quốc gia đoàn kết, thống nhất, hướng đến mục tiêu phát triển đột phá trong giai đoạn tiếp theo.

3. Hoàn thành các nhiệm vụ của Học viện được phân công trong chương trình công tác của Bộ Nội vụ, thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động năm 2023 của Học viện; xây dựng dự thảo đề cương chiến lược phát triển Học viện giai đoan 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045; báo cáo Bộ Nội vụ về việc làm việc với các Bộ, ngành liên quan tham mưu với Thủ tướng Chính phủ xác định địa vị pháp lý phù hợp đối với Học viện Hành chính Quốc gia. Từng bước xây dựng và định vị thương hiệu Học viện Hành chính Quốc gia với các giá trị cốt lõi là năng động, chuyên nghiệp, chất lượng, đổi mới, sáng tạo.

4. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ năm 2023; hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đồng thời nâng cao kỷ cương, bảo đảm chất lượng bồi dưỡng.

5. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

6. Tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; quan tâm đến công tác phát triển giảng viên; rà soát, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức nhằm xây dựng cơ cấu viên chức Học viện phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổ chức lao động khoa học trong phân công nhiệm vụ nhằm quản lý, sử dụng tốt nhất nhân lực hiện tại của Học viện. Trên cơ sở quy định của pháp luật, nghiên cứu, đổi mới công tác xếp loại, thi đua nhằm tạo động lực và áp lực nâng cao năng suất làm việc cho viên chức, người lao động.

7. Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính, góp phần khai thông nguồn lực, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tại Học viện hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Học viện số.

8. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác: Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, tổ chức thành công Hội nghị EROPA năm 2023 và các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2023; thực hiện đúng quy định các nhiệm vụ về đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm tài sản bảo đảm các điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ của Học viện; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định, tạo thành thiết chế nhằm củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

9. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của viên chức, người lao động, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện trong thực hiện nhiệm vụ, khuyến khích các sáng kiến nâng cao năng suất lao động tại Học viện; nâng cao hiệu quả phối hợp trong từng đơn vị, trong hệ thống Học viện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

10. Rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các tồn đọng liên quan đến các cơ sở nhà đất, công nợ và các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn.

z4477129734176_041f0af5a63ca9055fe3d813bf8a4b98

Toàn cảnh buổi làm việc

Phạm Hải Long

Comments are closed.