Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 09/7/2022, tại TP. Huế, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng Đảng uỷ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ, có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Cấn Thị Bích, Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Về phía Đảng ủy Học viện, có đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc điều hành Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Chủ tịch Công đoàn; Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với sự thống nhất cao ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Học viện, giữ vững ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm trên các mặt công tác: xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác báo chí – xuất bản…

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo Sơ kết và ý kiến phát biểu của đại diện một số chi bộ, đảng bộ bộ phận, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chi đạo Hội nghị. Đồng chí ghi nhận những kết quả của công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo Sơ kết của Đảng ủy Học viện khá đầy đủ và toàn diện các lĩnh vực công tác của Học viện. Đồng chí đánh giá Học viện triển khai công việc 6 tháng đầu năm rất nền nếp, quy củ, các hoạt động về nguồn của Học viện được tổ chức mang tính linh hoạt, phong phú và có tính thực tiễn cao trong công tác Đảng. Hiện nay tuy dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng xuống nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình thế giới có nhiều biến động như: xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, thiên tai, cùng với suy thoái trong tư tưởng, đạo đức, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước, trong đó có Học viện. Tuy nhiên, với cách làm mới, sáng tạo, Học viện đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiều mặt công tác. Do vậy, trong thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Học viện tập trung thực hiện một số nội dung sau: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên, quần chúng các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Quán triệt triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lấy chi bộ làm trọng điểm, lấy cán bộ đảng viên làm chủ thể, lấy đạo đức công vụ là cốt lõi trong thực hiện công tác đảng. Đảng ủy phối hợp cùng Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn theo chương trình công tác được Bộ trưởng giao và đề ra trong năm 2022.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo đại học và hợp tác quốc tế trong thời gian tới nhằm bảo đảm nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng; nâng cao khả năng lý luận về khoa học hành chính; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học không biên giới, không ảnh hưởng bởi chế độ chính trị nhằm tiếp thu tinh hoa của nền khoa học thế giới hiện đại.

Tập thể Đảng ủy Học viện cần tập trung trí tuệ, nhân lực, xây dựng mô hình phù hợp, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết, tinh gọn, chất lượng cao hơn cho đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia sao cho bảo đảm tâm tư, nguyện vọng hài hòa cho cán bộ, viên chức, người lao động. Học viện cần tăng cường nghiên cứu, xây dựng, biên soạn tài liệu, giáo trình, tổ chức hội thảo những vấn đề mới, nhiệm vụ mới để phục vụ cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng chí Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển, Đảng ủy viên, Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Huế tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Đặng Khắc Ánh, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Dân vận tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Giáp Thị Yến, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện tham luận tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận của đại diện một số chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Học viện. Các tham luận đều nhất trí với Báo cáo Sơ kết của Đảng ủy Học viện và nêu những kết quả đạt được trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng kết Hội nghị.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Cường nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Học viện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, về lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị. Đảng ủy Học viện tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, viên chức và người lao động trong thời gian thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện. Tiếp tục quán triệt đến đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cơ hội, cục bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Hai là, về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện; Đề án số hóa quản lý nhân sự Học viện. Xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo và viên chức, người lao động khi thực hiện Đề án sáp nhập; rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Học viện theo Quy định số 58-QĐ/TW. Tập trung đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng năm 2022.

Ba là, về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, tuyên giáo, đảng vụ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới… Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 trong Đảng bộ Học viện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ. Quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 – 2030… Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên. Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Bốn là, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập trung triển khai công tác đào tạo đại học không để gián đoạn sau khi Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện được phê duyệt. Chú trọng đổi mới công tác quản lý đào tạo sau đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sỹ. Hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ phù hợp với cơ chế tuyển sinh và chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ mới của Học viện. Công tác nghiên cứu khoa học tập trung nghiên cứu lĩnh vực hành chính; tích cực tham gia tuyển chọn các đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, cấp tỉnh năm 2022 và các năm tiếp… Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện phù hợp với tình hình mới. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín đôi ngũ giảng viên, viên chức làm công tác hỗ trợ và quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung thực hiện dự án xây dựng trụ sở Học viện tại Hà Nội… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Học viện. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài sản công. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Năm là, về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2022. Tăng cường giám sát, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa công sở… Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Học viện xây dựng kế hoạch Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2022 – 2027… cùng các công tác khác.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Đảng ủy Học viện đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Huế. Tại đây, Đoàn đã được nghe giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Người, trở về Tổ quốc lãnh đạo toàn dân giành được độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945).

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu kiểm tra cơ sở vật chất Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế.
Đoàn công tác của Đảng ủy Học viện dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, TP. Huế.
Đoàn công tác nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

(Theo quanlynhanuoc.vn)

Comments are closed.