Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 11/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phân viện khu vực miền Trung, Phân viện khu vực Tây Nguyên.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ.

Về phía Đảng ủy Học viện, có đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Chủ tịch Công đoàn; Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện.

IMG_2388

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Bá Chiến, Lương Thanh Cường và Nguyễn Thị Thu Vân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá các nhiệm vụ công tác trong 6 tháng đầu năm 2023, nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới của Đảng bộ Học viện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các đại biểu tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng, hoàn thiện các báo cáo tại Hội nghị, tham luận dân chủ, thẳng thắn, xây dựng những vấn đề thực tiễn, thực chất, gắn với nhiệm vụ công tác, vì mục tiêu chung phát triển Học viện.

IMG_2384

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 20/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội; Công văn số 362-CV/ĐUBNV ngày 22/02/2023 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025; do đó về tổ chức, nhân sự của Đảng cũng như cơ cấu tổ chức, nhân sự của Học viện có sự thay đổi lớn khi sáp nhập.

Trong bối cảnh có nhiều biến động, thay đổi về tổ chức bộ máy, nhân sự và tác động khách quan của tình hình xã hội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với sự thống nhất cao, giữ vững ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 trên các mặt công tác: công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng, kiểm tra đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, tuyên giáo, đảng vụ; công tác chuyên môn (đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác báo chí – xuất bản…); công tác đoàn thể…

Đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng công tác chuyển đổi số.

Công tác kiểm tra, giám sát; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong vận động đảng viên, quần chúng, công tác giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Học viện còn một số hạn chế, tồn tại, như: một số ít cấp ủy đảng thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên còn chưa sát với yêu cầu thực tiễn; chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một số chi bộ chưa thực hiện tốt quy định về phê bình và tự phê bình. Một bộ phận đảng viên chưa nắm bắt kịp thời nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Học viện…

Báo cáo cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Học viện trên các mặt công tác: lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận, tuyên giáo, đảng vụ; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể.

IMG_2385

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Đảng ủy viên, Tiểu ban Công tác tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Đảng ủy viên, Tiểu ban Công tác tổ chức cán bộ trình bày báo cáo triển khai công tác cán bộ khi thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn tích cực, chủ động, sát sao, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung, dân chủ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác cán bộ. Đến nay, cơ bản các nội dung rà soát, bố trí, sắp xếp đối với viên chức, người lao động đã hoàn thành trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm công tác, trình độ chuyên môn của từng cá nhân và vị trí việc làm phù hợp. Viên chức, người lao động được bố trí, sắp xếp đã dần ổn định và yên tâm công tác, từng bước phát huy tốt năng lực, sở trường, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Học viện.

IMG_2383

Đồng chí Huỳnh Văn Thới, Đảng bộ Bộ phận Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị.

IMG_2382

Đồng chí Thiều Huy Thuật, Chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên tham luận tại Hội nghị.

IMG_2379

Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng tham luận tại Hội nghị.

IMG_2381

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành tham luận tại Hội nghị.

IMG_2380

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Chi bộ Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

IMG_2378

Đồng chí Lê Thanh Huyền, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận của đại diện một số chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Học viện. Các tham luận đều nhất trí với Báo cáo Sơ kết của Đảng ủy Học viện và nêu những kết quả đạt được trong công tác Đảng 6 tháng đầu năm của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung vào các nội dung: (1) Xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, quy mô mới, tầm vóc mới. (2) Hoàn thiện hệ thông quy chế quy định quy trình công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; thiết lập lề lối làm việc chuẩn mực. (3) Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, có quyết sách, cơ chế đặc thù xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ cao; chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn giảng viên trẻ. (4) Nâng cao văn hóa công vụ. (5) Đẩy mạnh công tác truyền thông, đối ngoại, xây dựng và quảng bá hình ảnh Học viện. (6) Đổi mới, nâng cao chất lượng nhiệm vụ công tác Đảng, quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên. (7) Chỉ đạo, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; hoàn thiện các tiêu chí về vị trí việc làm. (8) Định hướng xây dựng, phát triển các chuyên ngành đào tạo trọng điểm, ưu thế; nâng cao chất lượng quản lý, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng. (9) Xây dựng Học viện số; khai thông các nguồn lực.

IMG_2387

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy Học viện tổng kết Hội nghị.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện. Đồng thời, mong muốn Đảng bộ Học viện tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh nêu gương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nghiệp vụ công tác đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; nhận thức rõ và ưu tiên tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng một cách liên tục, thống nhất trên các mặt công tác ở giai đoạn đặc thù, mang tính chất bản lề trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện trong tương lai.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Học viện, các tổ chức đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới cần tập trung trí tuệ và nguồn lực tập thể, giải quyết hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, xây dựng Học viện phát triển lên tầm cao mới.

Toan canh

Quang cảnh Hội nghị.

Như Ngọc

Comments are closed.