Hội nghị Tổng kết công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính giai đoạn 2018-2021

(napa.vn) – Chiều ngày 22/10/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính giai đoạn 2018-2021 theo hình thức trực tuyến.

TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; lãnh đạo, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMG_8434

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho biết, từ năm 2018, thực hiện Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018, Học viện Hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học, cùng với việc tiếp nhận viên chức, người lao động Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ về Học viện; số lượng người làm việc của Học viện tăng lên, trong khi đó, nguồn thu từ đào tạo, bồi dưỡng lại giảm. Thời điểm đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quyết định giao cho Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính thực hiện công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, nhằm tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc triển khai công tác bồi dưỡng của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, đồng thời chỉ ra những hạn chế, cách khắc phục; đánh giá tính đúng đắn, hiệu quả của công tác này.

IMG_8447

TS. Đặng Thành Lê báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã báo cáo Kết quả công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính giai đoạn 2018-2021 gắn với việc tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học.

Theo báo cáo, Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Tư vấn hành chính là đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu được giao nhiệm vụ giúp Viện trưởng triển khai, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, từ năm 2018 đến nay, công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: các quy định, quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội dần được hoàn thiện; tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo phong cách chuyên nghiệp, hiệu quả dần khẳng định được thương hiệu của Học viện, của Viện Nghiên cứu; số lượng lớp mở hàng năm theo chỉ tiêu được giao và theo kế hoạch liên tục tăng; hiệu quả tài chính tăng; viện thực hiện cơ chế tự chủ một phần tài chính theo phương án được Bộ Nội vụ phê duyệt và chi trả đảm bảo 100% các khoản lương tăng thêm, phúc lợi theo quy chế của Học viện; công tác quản lý hồ sơ, tài liệu được đảm bảo…

IMG_8448

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã có những ý kiến phát biểu nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu xã hội mà Viện được giao nhiệm vụ từ năm 2018 đến nay, đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa quy mô, chất lượng hoạt động bồi dưỡng của Viện.

Đánh giá công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính giai đoạn 2018-2021, các đại biểu tham dự Hội nghị khẳng định chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc giao cho Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng thoe nhu cầu xã hội là đúng đắn, điều đó được thể hiện bằng những kết quả cụ thể mà Viện Nghiên cứu đã đạt được trong những năm qua; đồng thời các đại biểu tham dự đã có những ý kiến đóng góp đối với bản báo cáo kết quả của Viện, chỉ ra những mặt được, chưa được trong quá trình triển khai nhiệm vụ, những hạn chế cần khắc phục để công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội đảm bảo đúng quy chế, quy trình và đạt kết quả tốt; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Học viện cũng đã có những giải đáp đối với những kiến nghị mà Viện Nghiên cứu nêu ra trong báo cáo.

IMG_8475

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

IMG_8469

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan một lần nữa biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã đạt được khi thực hiện công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội trong giai đoạn 2018-2021 mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao phó. Với những hạn chế cần khắc phục, TS. Đặng Xuân Hoan yêu cầu một số nội dung sau: (1) Giao Văn phòng Học viện kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ của viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Lưu trữ; (2) Giao Ban Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng kiểm tra việc thu chi, thanh quyết toán; (3) Giao Ban Quản lý bồi dưỡng tổ chức kiểm tra về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn của giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng; kiểm tra chương trình, nội dung giảng dạy; việc thực hiện quy chế học tập và hồ sơ đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ; (4) Giao Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện sau khi sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện, trong đó có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, tránh trùng lắp, chồng chéo chức năng giữa các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_8424

TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

IMG_8453

ThS. Lê Văn Khải, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội nghị.

IMG_8458

Bà Trần Thị Hải, Trưởng phòng, Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ phát biểu tại Hội nghị.

IMG_8490

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội nghị.

TS Tài

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

HN

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Như Ngọc

Comments are closed.