Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Sáng ngày 08/01/2020 tại phòng truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị, Về phía Bộ nội vụ có: NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện một số lãnh đạo phòng Ban của Bộ Nội vụ; Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế– Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thường vụ Công đoàn Học viện; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí trưởng, phó các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội; cùng với các điểm cầu phân viện tại Tp. Hồ Chí Minh, Huế và Tây Nguyên.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

Theo Báo cáo đánh giá, nhìn chung trong năm 2019 Học viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đột xuất được giao.Về công tác xây dựng, ban hành các văn bản quản trị nội bộ đã dần hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ: Giám đốc Học viện đã ban hành Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, các quy định trên các mặt công tác . Hệ thống văn bản quản lý nội bộ đã góp phần chuẩn hóa các hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng các mặt công tác của Học viện, góp phần đảm bảo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hệ thống Học viện. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện quản lý, tổ chức thi và mở lớp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác đánh giá luận văn, luận án đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Hoạt động đào tạo đại học và sau đại học thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hoàn thiện đề án mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế; Học viện tăng cường, trao đổi hợp tác với các bộ, ngành, địa phương về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo; kỷ luật kỷ cương bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được tăng cường trong rà soát điều kiện, tiêu chuẩn dự học, điều kiện cấp chứng chỉ, kỷ luật giảng dạy, học tập chất lượng đào tạo, bồi dưỡng luôn được đảm bảo và là ưu tiên hàng đầu trong tổ chức quản lý đào tạo… Về công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu: Học viện đã tiến hành kiện toàn Hội đồng Khoa học – Đào tạo; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước; Học viện cũng đã tổ chức rất nhiều Hội thảo, tọa đàm khoa học, trong đó có các hội thảo quốc tế thu hút được sự tham gia của nhiều học giả, nhà khoa học nổi tiếng; Công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu: biên soạn được 25 giáo trình, tài liệu đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ; biên soạn lại chương trình, tài liệu bồi dưỡng cấp vụ, cấp sở, cấp huyện; biên soạn tài liệu bồi dưỡng về văn hóa công vụ… Về công tác hợp tác quốc tế: đã bám sát và hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả các hoạt động phát triển và đổi mới của Học viện như việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng chức danh, chương trình thạc sĩ chính sách công theo hướng thực hành; tổ chức 02 khóa tập huấn giảng viên do chuyên gia Xinh-ga-po giảng dạy về hoạch định và thực thi chính sách, thiết kế chương trình bồi dưỡng kỹ năng hoạch định và thực thi chính sách, 01 khóa tập huấn giảng viên do chuyên gia Hoa Kỳ giảng dạy, xây dựng 04 đề án hợp tác…

Cũng trong Hội nghị,  đại biểu tham dự ở Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến đã cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết của lãnh đạo Học viện, với những kết quả đạt được cũng như khó khăn, tồn tại, hạn chế của năm 2019; nhiều ý kiến tham luận sôi nổi, trách nhiệm đã đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo của Học viện.

 NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã nêu rõ trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ Học viện đã từng bước vượt qua khó khăn, đổi mới toàn diện. hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng đánh giá cao những việc đã làm trong năm 2019 của Học viện: trong năm 2019, Học viện nhanh chóng hoàn thiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện  theo như  quyết định 05/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Dựa trên quyết định đó Học viện đã đưa ra những quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các quy chế liên quan…; Trong năm vừa qua hoàn thành các nhiệm vụ được giao: xây dựng cơ sở hạ tầng; tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế… PGS.TS. Triệu Văn Cường khẳng định, đây là kết quả quan trọng góp phần củng cố, nâng cao vị thế tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển của Học viện, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, đồng chí ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức trong năm qua. Bên cạnh những kết quả đạt được Thứ trưởng cũng nêu lên một số những hạn chế cần được khắc phục kịp thời:  tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của Học viện còn chậm so với chỉ đạo của Bộ Nội vụ; sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, giữa Học viện với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chưa thực sự thường xuyên và đảm bảo hiệu quả… Thứ trưởng đề nghị Học viện cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung những hoạt động còn thiếu sót và tiếp tục phát huy những điều đã làm được trong năm 2019,nâng cao vị thế tiếp nối lịch sử xây dựng và phát triển của Học viện diễn ra trong năm 2020.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Từ những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ và những ý kiến phát biểu của các đại biểu trong Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện nhấn mạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2019 của Học viện để từ đó làm bước đệm để tiến tới năm 2020 với những nhiệm vụ mới đó là: Xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, đoàn kết là nhiệm vụ then chốt. Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức, nhất là đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý, đội ngũ giảng viên có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, xây dựng mô hình quản trị thông minh tại Học viện; Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo phương châm căn bản, toàn diện, thực tiễn, hiện đại; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách…

IMG_1415 IMG_1416 IMG_1427

Các đại biểu phát biểu ý kiến

Các đại biểu phát biểu ý kiến

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hoài Thu

Comments are closed.