Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tôn giáo

Chiều ngày 10/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tôn giáo.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo Ban và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức để triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tôn giáo nhằm đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia, của Bộ Nội vụ. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong các tổ chức, cá nhân tôn giáo và trong toàn xã hội để cuộc bầu cử được tổ chức đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, tăng cường vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử, bầu người có uy tín, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm vững về mục đích, ý nghĩa của việc ứng cử, bầu cử; nêu cao ý thức và trách nhiệm công dân, thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ trong công tác bầu cử; tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ đã báo cáo công tác chuẩn bị, công tác giới thiệu nhân sự của các tôn giáo tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu thống nhất cao với chủ trương và các nhiệm vụ thực hiện bầu cử trong các tôn giáo.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng, công tác giới thiệu nhân sự để tham gia ứng cử, công tác hiệp thương là nhiệm vụ thực sự khó khăn, do đó, các công việc chuẩn bị cần được thực hiện sớm, đồng bộ, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đúng đối tượng.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung, phối hợp thực hiện các biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử; chuẩn bị mọi điều kiện một cách chủ động, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung vận động, tuyên truyền bầu cử trong các tôn giáo, lựa chọn được nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, đúng số lượng phân bổ; xây dựng tài liệu hướng dẫn bầu cử và tổ chức hội nghị tuyên truyền về bầu cử trong các tôn giáo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Cổng thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đồng thời, tích cực nắm bắt tình hình, diễn biến trong các hoạt động tôn giáo để có các giải pháp phù hợp; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia ứng cử, bầu cử.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tin rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp./.

(Theo moha.gov.vn)

Comments are closed.