Hội thảo “Giải pháp bảo đảm hoà nhập và tái hoà nhập cho các nhóm xã hội bị thiệt thòi trong quá trình phát triển ở Việt Nam”

Nằm trong chương trình nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước với mã số KX.02/11-15,  hội thảo “Giải pháp bảo đảm hoà nhập và tái hoà nhập cho các nhóm xã hội bị thiệt thòi trong quá trình phát triển ở Việt Nam” đã được tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia vào ngày 17/6/2015. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ Đại học Tổng hợp INHA, Hàn Quốc và Trường Hành chính Quốc gia Ca-na-đa (ENAP), gồm: GS. Youngsoon Kim, GS. Deokyou Park, PGS. Sangwoo Chong; GS.TS. Moktar Lamari cùng nhiều học giả, nhà quản lý và cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh nêu rõ: Thời gian qua Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới các nhóm xã hội bị thiệt thòi. Điều đó được thể hiện rõ thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện bằng nhiều hình thức hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các nhóm đối tượng này hòa nhập xã hội. Để góp phần cung cấp thêm các luận cứ khoa học phục vụ cho việc ban hành các chính sách đối với nhóm đối tượng xã hội bị thiệt thòi trong điều kiện mới của quá trình phát triển ở nước ta, việc triển khai đề tài trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong đó tham khảo kinh nghiệm quốc tế thông qua tổ chức các hội thảo là việc làm cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự có điều kiện được cung cấp cái nhìn đa chiều và mang tính so sánh về việc thực hiện các chính sách cho các nhóm đối tượng bị thiệt thòi ở Hàn Quốc và Ca-na-đa thông qua các tham luận rất có giá trị của các học giả quốc tế, như: “Xoá bỏ sự xa lánh, cấm gây tổn thương và xây dựng cách tiếp cận hội nhập đa phương diện – Một bài học từ thực tiễn người bản địa Ca-na-đa” của GS.TS. Moktar Lamari – Trường Hành chính Quốc gia Ca-na-đa (ENAP); “Chương trình giáo dục truyền thông cho người khuyết tật ở Hàn Quốc” của GS. Youngsoon Kim; “Chính sách tăng cường khả năng thích ứng ngôn ngữ và văn hoá đối với sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc” của GS. Deokyou Park và tham luận “Triển vọng của chính sách hành chính quốc gia trong việc thúc đẩy nhân quyền của người nhập cư tại Hàn Quốc” của PGS. Sangwoo Chong.

Các đại biểu tham dự đã đưa ra những ý kiến trao đổi với các học giả quốc tế về các khái niệm có liên quan, như “đối tượng bị thiệt thòi”, “đối tượng yếu thế”, “người bản địa”… nhằm góp phần xác định rõ hơn về phạm vi của các đối tượng xã hội bị thiệt thòi. Đồng thời, kinh nghiệm cụ thể trong xây dựng các chính sách hỗ trợ hòa nhập và tái hòa nhập xã hội đối với các nhóm xã hội này ở Ca-na-đa và Hàn Quốc cũng được các học giả quốc tế chia sẻ và giải đáp thỏa đáng.

Kết luận hội thảo, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh đánh giá cao các ý kiến đóng góp với cách tiếp cận rất đa dạng về nội dung của chủ đề mà các đại biểu đã trình bày tại hội thảo. Qua đây, giúp chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế hết sức quý báu và đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện các chính sách hòa nhập và tái hòa nhập xã hội cho các nhóm đối tượng xã hội bị thiệt thòi ở Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

1

ThS. Nguyễn Quang Vinh giới thiệu về Hội thảo

2

GS.TS. Moktar Lamari trình bày tham luận tại Hội thảo

3

GS. Youngsoon Kim trình bày tham luận tại Hội thảo

4

PGS.TS. Ngô Thành Can phát biểu tại Hội thảo

5GS. Deokyou Park trình bày tham luận tại Hội thảo

6

PGS. Sangwoo Chong trình bày tham luận tại Hội thảo

7Các đại biểu tham dự Hội thảo

 Tạp chí Quản lý nhà nước

Comments are closed.