Hội thảo khoa học: Định hướng, giải pháp thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

(napa.vn) – Sáng ngày 04/10/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học: “Định hướng, giải pháp thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

IMGP2054

Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo trong khuôn khổ Đề tài khoa học trọng điểm cấp Bộ năm 2023: “Thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở” do nhóm các nhà khoa học Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức thực hiện.

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, hoạt động thực tiễn, nhà nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài Học viện trực tiếp tham dự Hội thảo và tham luận, đóng góp ý kiến những nội dung liên quan chủ đề Hội thảo.

IMGP2052

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật báo cáo những kết quả của đề tài.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt những kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài xây dựng khung lý thuyết về: quan niệm cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở; địa vị pháp lý của bộ sở; xác định thẩm quyền xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở; khái quát các mô hình tổ chức bộ máy của bộ, sở hiện nay. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra quan niệm thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở; đưa ra các tiêu chí thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở; chỉ ra 6 nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế trong cơ cấu tổ chức bộ máy bộ, sở; phân tích bối cảnh thế giới cũng như bối cảnh kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của quốc gia từ đó đánh giá tác động của bối cảnh đến xu hướng phát triển tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước nói chung và cơ cấu tổ chức bộ máy bộ, sở nói riêng; Phân tích 3 định hướng thiết kế mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy bộ sở đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả; Đề xuất mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy bộ, sở theo hai nhóm tiêu chí chính: định việc và định biên; đề xuất 4 nhóm giải pháp chính để triển khai mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy bộ, sở trên thực tế.

Hội thảo được tổ chức với mong muốn trở thành diễn đàn trao đổi học thuật của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn. PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi các nội dung: Khung lý thuyết xây dựng đã phù hợp chưa?; Thực trạng đánh giá đã bao quát, toàn diện chưa?; Thiết kế mẫu, các tiêu chí đưa ra đã phù hợp chưa?

IMGP2065

TS. Hoàng Ngân – Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính và Công vụ, Văn phòng Chính phủ phát biểu.

IMGP2069

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu.

IMGP2095

TS. Đinh Dũng Sỹ – Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ phát biểu.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đều đánh giá, đề tài được viết cẩn thận, chỉn chu, đã có sự tiếp thu, chỉnh sửa so với lần Hội thảo trước; đồng thời các nhà khoa học đã cho ý kiến về các vấn đề như: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở ở Việt Nam hiện nay cần căn cứ vào nhiều yếu tố, bên cạnh việc phát phiếu điều tra thì cần căn cứ vào hiệu quả hoạt động của bộ, sở trong thời gian vừa qua; nên đánh giá sâu hơn về cơ cấu bên trong của các đơn vị sự nghiệp công lập; các tiêu chí để thành lập cục, vụ, tổng cục, văn phòng… cần có sự gắn kết với hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ; vấn đề tổ chức bộ máy của các sở liên quan đến cơ chế tự chủ địa phương và vấn đề tự quản của tỉnh, thành phố, nếu áp đặt mô hình thống nhất thì sẽ đi ngược lại xu thế tự quản địa phương.

Đối với tổ chức bộ máy của bộ, sở trong chương 3 cần cơ cấu lại; các giải pháp phải bám vào đặc trưng của quản trọ quốc gia hướng hiện đại, hiệu quả. Các nhà khoa học cũng thống nhất cần mô hình hóa các mẫu cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, sở để tiện theo dõi và đảm bảo tính khoa học.

IMGP2106

PGS.TS. Lê Minh Thông, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu.

IMGP2111

TS. Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế, Bộ Nội vụ phát biểu. 

IMGP2120

PGS.TS. Lê Thiên Hương, nguyên Trưởng khoa, Khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu

IMGP2126

TS. Nguyễn Ngọc Vân, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phát biểu.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, chủ nhiệm đề tài trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, đây là luận cứ, luận chứng khoa học quan trọng để các thành viên tham gia đề tài nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện đề tài, đồng thời góp phần xây dựng được nguyên lý để thiết ké cơ cấu tổ chức bộ máy của từng bộ, sở cụ thể phù hợp với đặc thù của bộ ngành, địa phương cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Như Ngọc

Comments are closed.