Hội thảo khoa học: Góp ý Chương trình bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức

(napa.vn) – Chiều ngày 23/8/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Chương trình bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức.

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

1

Các đại biểu tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có: TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; Ban Soạn thảo Chương trình; các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

2

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội cho biết, chương trình bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức được Bộ Nội vụ giao cho Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì biên soạn, trong đó Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội là đơn vị trực tiếp thực hiện.

Để Hội thảo diễn ra thành công, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận các nội dung chính, như: mức độ phù hợp của chương trình với đối tượng bồi dưỡng; mục tiêu bồi dưỡng; thời gian và kết cấu của chương trình; tính cân đối của chương trình giữa lý thuyết và thảo luận, kiến thức và kỹ năng; đồng thời đề xuất, gợi mở những ý tưởng, những nội dung mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp chuyên môn sâu sắc và gợi mở.

Hội thảo đã nhận được 34 bài tham luận và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp đến từ các khoa chuyên môn, các Phân viện, Viện trực thuộc Học viện và ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Với mục tiêu trang bị, cập nhật kiến thức về công tác thi đua, khen thưởng, giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, trang bị một số kỹ năng, phương pháp làm việc cho đội ngũ lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính hiện nay…, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao tính phù hợp của mục tiêu bồi dưỡng với đối tượng là lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan và các đối tượng khác có nhu cầu.

Đa số các ý kiến góp ý đều đánh giá cao tính phù hợp, tính khoa học, tính cân đối, tính ứng dụng của chương trình; nội dung chương trình thiết kế phù hợp; hình thức trình bày khoa học, sử dụng ngôn ngữ chính xác. Thời gian thực hiện chương trình 03 ngày là phù hợp.

Đồng thời, chương trình mang tính khoa học, có tính chính xác và có sự cập nhật so với thực tiễn; nội dung chương trình cơ bản cân đối với thời gian khóa bồi dưỡng; mỗi chuyên đề trong chương trình có thời lượng 8 tiết, thời lượng lý thuyết và thảo luận là 04 tiết cho mỗi chuyên đề. Cách phân bổ này bảo đảm tính cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình như: làm rõ thêm một số khái niệm trong chương trình để tránh nhầm lẫn và thống nhất chung trong toàn chương trình; kiến nghị kết cấu lại một số nội dung cho phù hợp và đảm bảo tính logic; cân đối giữa các chuyên đề; kiến nghị chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật về trình bày; bổ sung câu hỏi ôn tập, thảo luận, tài liệu tham khảo…

12 Vượng

TS. Lại Đức Vượng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ đánh giá cao công tác biên soạn Chương trình của Học viện Hành chính Quốc gia, đồng thời lưu ý Ban Biên soạn chương trình về mục đích đạt được của học viên khi tham gia bồi dưỡng, cần phân biệt công tác thi đua, khen thưởng là khác nhau ở các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức,.. do vậy Chương trình cần xây dựng chung nhất, phù hợp nhất với đối tượng bồi dưỡng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu của các giảng viên, các nhà khoa học trong Học viện đã phát biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp thiết thực tại Hội thảo, PGS.TS. Đặng Khắc Ánh đề nghị nhóm biên soạn tổng hợp, cân nhắc tiếp thu, chỉnh sửa để xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung phù hợp, thiết thực.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

3 Hoàng

TS. Nguyễn Hồng Hoàng – Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại Hội thảo.

4 Huyền

TS. Nguyễn Thu Huyền – Khoa Nhà nước pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại Hội thảo.

5 Duy

TS. Vũ Thế Duy – Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại Hội thảo.

6 Vân

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại Hội thảo.

7 Sản

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại Hội thảo.

8 Loan

ThS. Đào Thị Loan – Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội thảo.

9 Tây Nguyên

ThS. Trần Thị Mai – Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

10 Huế

TS. Lê Thị Thu Huyền – Phân viện Học viện tại thành phố Huế phát biểu tại Hội thảo.

11 HCM

ThS. Ngô Đặng Tuấn Anh – Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

13

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

14

Toàn cảnh Hội thảo.

Như Ngọc

Comments are closed.