Hội thảo khoa học “Góp ý đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế”

Sáng ngày 12/6/2020, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Góp ý đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế” theo hình thức trực tuyến đến các Phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia. 

Đến tham dự Hội thảo có: TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện; Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, các Phân viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các thành viên Tổ biên soạn 30 đề cương chi tiết thuộc chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cùng các nhà khoa học của Học viện tại Hà Nội và các Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, TP. Huế và khu vực Tây Nguyên.

TS. Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phát biểu khai mạc Hội thảo

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện nhấn mạnh: với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, Học viện triển khai xây dựng Đề án “Biên soạn đề cương chi tiết, tài liệu đào tạo chương trình thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện” và đã được Bộ Nội vụ phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 3 năm từ 2018 đến 2020. Trong năm 2018, 2019, Học viện đã tổ chức biên soạn, thẩm định 151 đề cương chi tiết và 25 giáo trình, tài liệu của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công; thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Chính sách công, Tài chính ngân hàng, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Trong năm 2020, Học viện tiếp tục biên soạn 30 đề cương chi tiết và 27 cuốn giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Quản lý kinh tế là một trong năm chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của Học viện nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công và cho xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo chính là đề cương chi tiết, tài liệu đào tạo – yếu tố đầu vào không thể thiếu trong mọi quy trình đào tạo. Với đặc thù đối tượng học viên thạc sĩ của Học viện chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, việc xây dựng nội dung đào tạo trình độ thạc sĩ phù hợp với nhóm đối tượng này đòi hỏi đề cương, tài liệu cần bảo đảm cân đối giữa tính lý luận và tính thực tiễn, tính hàn lâm và thực hành; nội dung chương trình phải phù hợp với đặc thù các nhóm đối tượng học viên. 

Để nâng cao chất lượng đề cương chi tiết, Giám đốc Học viện đề nghị các nhà khoa học góp ý đối với 30 đề cương chi tiết thuộc chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế đã được biên soạn trước khi đưa ra hội đồng thẩm định trong thời gian tới trên các phương diện chính sau: 

Một là, xem xét về tính hợp lý về cách tiếp cận trong xây dựng đề cương chi tiết các học phần, tỷ lệ giữa hàm lượng tri thức hàn lâm với thực tiễn, giữa kiến thức với kỹ năng.

Hai là, đánh giá nội dung đề cương đã đảm bảo tính hiện đại, khoa học, logic, đã cập nhật được những tri thức khoa học mới về quản lý kinh tế chưa?

Ba là, hình thức của các đề cương đã đảm bảo theo đúng quy định với ngôn ngữ, văn phong, kỹ thuật trình bày, dung lượng chưa?

Bốn là, mức độ chi tiết của đề cương chi tiết. Đề cương chi tiết cần đảm bảo yêu cầu về sự thống nhất trong hệ thống đề cương chi tiết, sự trùng lặp về nội dung giữa các học phần, tránh trùng lặp với nội dung của chương trình đào tạo đại học…

Năm là, trong quá trình xây dựng đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế cần xác định và thể rõ tính đặc thù của chương trình đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia so với các cơ sở đào tạo khác là nhấn mạnh nội dung quản lý nhà nước về kinh tế và tư duy kinh tế trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.  

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đều nhất trí cần giảm bớt nội dung mang tính hàn lâm, gia tăng tính ứng dụng, thực tiễn. Nội dung mỗi học phần và toàn bộ chương trình cần cập nhật, khoa học, phù hợp với tiêu chí nâng cao kiến thức cơ bản, chuyên sâu, thể hiện được tính đặc thù của chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế tại ; đặc biệt là cung cấp kỹ năng mềm phù hợp với thực tiễn công việc của học viên vừa đảm bảo tính khoa học. Ban biên soạn đề cương chi tiết cần rà soát tên, các thuật ngữ, sử dụng thống nhất các khái niệm trong đề cương, xử lý tính trùng lặp nội dung giữa các học phần; đảm bảo nội dung của 30 đề cương phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; rà soát tên học phần bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo đúng quyết định ban hành Chương trình đào tạo của Học viện; đảm bảo tính cập nhật, chính xác về tài liệu tham khảo… 

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội thảo

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện, gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công, đến các nhà khoa học tham dự Hội thảo đã góp phần tổ chức Hội thảo thành công. Phó Giám đốc Học viện khẳng định, các ý kiến tham luận sâu sắc, những phát biểu, gợi ý từ đại diện các khoa chuyên môn, các Phân viện, các đơn vị và các nhà khoa học tham dự Hội thảo là những định hướng, những góp ý quan trọng để Ban biên soạn tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các đề cương chi tiết chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế trước khi đưa ra hội đồng thẩm định.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội thảo:

IMG_2870 H

IMG_2888 H

IMG_2890 H

IMG_2891 H

IMG_2894 H

IMG_2901 H

IMG_2905 H

IMG_2907 H

IMG_2869 H

IMG_2865 H

Các điểm cầu tham dự Hội thảo

Các điểm cầu tham dự Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Hoàng Hậu

Comments are closed.