Hội thảo khoa học: “Góp ý đề cương chi tiết xây dựng chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia”

Chiều ngày 07/3/2019, tại Hà Nội, Học viện tổ chức Hội thảo khoa học: “Góp ý đề cương chi tiết xây dựng chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia”. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các Phó Giám đốc Học viện: TS. Vũ Thanh Xuân, PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; các ủy viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện và lãnh đạo các khoa, ban, phân viện thuộc Học viện.

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính giới thiệu đại biểu tham dự Hội thảo

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính giới thiệu đại biểu tham dự Hội thảo

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ công bố các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu mở đầu Hội thảo, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển (1959 – 2019), vị thế của Học viện đã được ghi nhận trong các văn bản pháp luật và luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng. Học viện đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của quốc gia, góp phần ĐTBD đội ngũ CBCCVC cho bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội thảo

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế đang đặt ra những đòi hỏi cấp thiết đối với công tác quản lý nhà nước mà việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC luôn được Đảng, Nhà nước ta coi là nhiệm vụ hàng đầu. Giám đốc Học viện cho biết, Học viện Hành chính Quốc gia có vai trò quan trọng trong việc ĐTBD đội ngũ CBCCVC cho bộ máy nhà nước. Đặc biệt, tại Đề án ĐTBD CBCCVC giai đoạn 2016 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016, Học viện còn được định hướng xây dựng để trở thành trung tâm ĐTBD cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực. Do đó, việc xây dựng chiến lược phát triển Học viện trong bối cảnh hiện nay là việc làm hết sức cần thiết nhằm phát huy thành tựu, tiếp tục xây dựng và phát triển Học viện tương xứng với vai trò, vị thế và phù hợp với tình hình cụ thể trong bối cảnh phát triển của đất nước.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện báo cáo về các nội dung của Dự thảo Chiến lược

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện báo cáo về các nội dung của Dự thảo Chiến lược

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện trao đổi về mốc thời gian chiến lược

TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện trao đổi về mốc thời gian chiến lược

TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh về các “sản phẩm cốt lõi” của Học viện trong Chiến lược

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh về các “sản phẩm cốt lõi” của Học viện trong Chiến lược

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo đề cương chi tiết của Chiến lược phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia do Ban soạn thảo xây dựng. Nhìn chung, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng chiến lược phát triển của Học viện cho giai đoạn tiếp theo trong bối cảnh Học viện tròn 60 năm xây dựng và phát triển là hết sức cần thiết. Đây được coi như sự tuyên bố về sứ mệnh phát triển của Học viện trong giai đoạn mới, đồng thời, còn là cơ sở để xây dựng các kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn của Học viện trong từng giai đoạn cụ thể.

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện đề xuất tham khảo các chiến lược phát triển của Học viện trước đây

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện đề xuất tham khảo các chiến lược phát triển của Học viện trước đây

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết – Nguyên Trưởng Khoa QLNN về xã hội đề xuất kế thừa các chiến lược đã có của Học viện

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết – Nguyên Trưởng Khoa QLNN về xã hội đề xuất kế thừa các chiến lược đã có của Học viện

Về nội dung của chiến lược, một số đại biểu cho rằng, cần quan tâm tới việc xác định sứ mệnh, tầm nhìn và các nhiệm vụ trọng tâm làm nên bản sắc riêng có của Học viện, trong đó đặc biệt chú trọng tới nhiệm vụ ĐTBD CBCC cấp cao và đội ngũ tinh hoa cho nền công vụ. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Học viện, xác định rõ mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của Học viện cho phù hợp với từng giai đoạn nhất định. Một số đại biểu cũng nhấn mạnh tới việc, cần đánh giá khách quan về các điều kiện hiện có, từ đó có căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu dự báo, có như vậy mới có cơ sở bảo đảm tính khả thi của chiến lược.

PGS.TS. Lê Thị Hương – Nguyên Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi về kết cấu của Chiến lược

PGS.TS. Lê Thị Hương – Nguyên Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật trao đổi về kết cấu của Chiến lược

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự góp ý về các định hướng trong Chiến lược phát triển của Học viện

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự góp ý về các định hướng trong Chiến lược phát triển của Học viện

TS. Ngô Văn Trân - Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Huế nhấn mạnh tới yếu tố chất lượng ĐTBD như một cơ sở để xây dựng mục tiêu hoạt động của Học viện

TS. Ngô Văn Trân – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Huế nhấn mạnh tới yếu tố chất lượng ĐTBD như một cơ sở để xây dựng mục tiêu hoạt động của Học viện

Về hình thức, chiến lược cần bảo đảm ngắn gọn, súc tích và bao quát song cũng phải đề cập đến các chỉ tiêu, qua đó bảo đảm hài hòa giữa tính định hướng chiến lược lâu dài với những kế hoạch ngắn hạn, cụ thể và mang tính khả thi cao.

Để chiến lược bao quát được tầm nhìn, sứ mệnh phát triển lâu dài của Học viện, một số đại biểu cho rằng, bên cạnh sự tham gia của lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, cần thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện ở các thời kỳ khác nhau để tập trung trí tuệ và bảo đảm sự kế thừa các ý tưởng xuyên suốt về sự phát triển của Học viện trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

TS. Hoàng Sỹ Kim – nguyên Trưởng Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn đề xuất tham khảo ý kiến của đội ngũ các chuyên gia, nhà quản lý trong quá trình xây dựng dự thảo chiến lược

TS. Hoàng Sỹ Kim – nguyên Trưởng Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn đề xuất tham khảo ý kiến của đội ngũ các chuyên gia, nhà quản lý trong quá trình xây dựng dự thảo chiến lược

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng trao đổi về kết cấu của Chiến lược

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng trao đổi về kết cấu của Chiến lược

Các đại biểu cũng đề nghị, trong quá trình hoàn thiện chiến lược phát triển của Học viện, Ban soạn thảo nên tham khảo các bản chiến lược phát triển của Học viện trước đây để có cơ sở kế thừa, đồng thời có thể nghiên cứu, tham khảo các chiến lược phát triển của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở cùng lĩnh vực trong nước cũng như quốc tế.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Đặng Xuân Hoan trân trọng cám ơn các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết chiến lược phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia. Sau khi hoàn thiện, báo cáo Đảng ủy xin ý kiến và trình lãnh đạo Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến theo đúng quy trình và bảo đảm đúng tiến độ.

 Đoàn Kim Huy

Comments are closed.