Hội thảo khoa học: Góp ý tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức

(napa.vn) – Sáng ngày 03/10/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học: Góp ý tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức. PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng khoa, Khoa Quản trị nhân lực đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

z4848224330430_f9488ef0477cd62c0b78052c7aa72135

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; các thành viên Ban Soạn thảo; các giảng viên, nhà khoa học thuộc Học viện.

 z4848209659837_e8c811ac61bacdb8d2e25c9e99c78e63

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu cho biết, thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ theo vị trí việc làm năm 2023; Học viện Hành chính Quốc gia đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức. Để đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức buổi Hội thảo góp ý tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi, chia sẻ các ý kiến góp ý vào tài liệu bồi dưỡng trong đó bao gồm có 04 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tổng quan về vị trí việc làm quản lý nguồn nhân lực; Chuyên đề 2: Kỹ năng tuyển dụng nhân sự; Chuyên đề 3: Kỹ năng sử dụng nhân sự; Chuyên đề 4: Kỹ năng đánh giá nhân sự.

z4848209655498_c303d82644ca1fecc7b0996102c5ac88

TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu.

Các đại biểu tham dự đều đánh giá cao sự phù hợp của tài liệu bồi dưỡng về nội dung của chương trình bồi dưỡng, các nội dung trong tài liệu đảm bảo tính chi tiết, tính cụ thể cho mỗi phần kiến thức của chương trình, tài liệu đã đáp ứng được yêu cầu cần đạt về công việc của mỗi bậc chuyên viên trong quản lý nhân lực.

Học viên được bồi dưỡng gồm chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên, trong đó tài liệu đã trình bày cụ thể những yêu cầu đối với năng lực của vị trí việc làm quản lý nguồn nhân lực.

Nội dung tài liệu bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề nhằm nâng cao kiên thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn theo vị trí việc làm. Các nội dung trong tài liệu bồi dưỡng đã cập nhật được kiến thức mới nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng lực chung, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý của mỗi bậc chuyên viên trong quản lý nhân lực.

z4848209652706_25208074150d0f7ced6d88aa78920ae5

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự Hội thảo đã tham luận, góp ý nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng như: Ban soạn thảo cần thống nhất chung về form các chuyên đề; tài liệu biên soạn khá công phu với độ dày 156 trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu, song cần rà soát và chỉnh sửa thêm về văn phong, diễn đạt, trích dẫn; nên tham khảo thêm nhiều tài liệu về kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn; nếu có thể nên có các hình ảnh minh họa, vì đây là tài liệu giảng dạy mang tính chất bồi dưỡng về kỹ năng, tình huống nhiều…

z4848211913915_b2d77ac3d2f537891fe7c0d5fd202891 (1)

PGS.TS. Hoàng Mai kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Mai trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ, những kinh nghiệm quý báu của các giảng viên, các nhà khoa học trong Học viện đã phát biểu tại Hội thảo. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp thiết thực tại Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Mai đề nghị nhóm biên soạn tổng hợp, cân nhắc tiếp thu, chỉnh sửa để xây dựng nội dung tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung phù hợp, thiết thực.

z4848224573573_bdbd140070be78a08fd29b4903796453

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phạm Hải Long

Comments are closed.