Hội thảo: “Quản lý tổng hợp bờ biển định hướng mục tiêu phát triển bền vững”

Sáng ngày 29/11/2016, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức Hội thảo “Quản lý tổng hợp bờ biển định hướng mục tiêu phát triển bền vững”. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, Trung tâm Nghiên cứu phát triển định cư và môi trường thuộc Khoa QLNN về đô thị và nông thôn thực hiện chương trình, TS. Nguyễn Việt Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm điều hành Hội thảo.

1

TS. Nguyễn Việt Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có: Ông Marvin Müller – giảng viên đặc trách, Văn phòng đại diện DAAD tại Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi – Khoa Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Đào Châu Thu – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế; NCS. Hồ Huy Thành – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban Hợp tác Quốc tế; TS. Ngô Thúy Quỳnh – Phó Trưởng Khoa QLNN về đô thị và nông thôn; TS. Đặng Thành Lê – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính và một số cán bộ, chuyên viên là lưu học sinh đã từng học tập tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức cùng các giảng viên, viên chức của các khoa, ban của Học viện.

Ông Marvin Müller phát biểu tại Hội thảo

Ông Marvin Müller phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận, như: “Quản lý tổng hợp bờ biển trong bối cảnh toàn cầu hóa” của  PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi; “Phân vùng sử dụng tổng hợp – Giải pháp phát triển bền vững tài nguyên vùng bờ tại Hà Tĩnh” của NCS. Hồ Huy Thành…. Các đại biểu đã trao đổi và thảo luận nhiều nội dung với các báo cáo viên về những vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý tổng hợp vùng biển ở Việt Nam hiện nay.

GS.TS. Nguyễn Chu Hồi trình bày tham luận tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Chu Hồi trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Hồ Huy Thành trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Hồ Huy Thành trình bày tham luận tại Hội thảo

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải trao đổi ý kiến tại Hội thảo

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải trao đổi ý kiến tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Việt Hùng đã cám ơn chân thành tới các đại biểu tham dự và trình bày tham luận. Đây là cơ hội để các cán bộ, giảng viên của Học viện trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó giúp nâng cao năng lực cho giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia trong giảng dạy và tư vấn phản biện QLNN về biển và hải đảo. Đồng thời, giúp Trung tâm Nghiên cứu phát triển định cư và môi trường, Khoa QLNN về đô thị và nông thôn xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý rủi ro môi trường cũng như triển khai các đề tài quản lý biển và sinh kế. Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy hợp tác, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm quản lý giữa các viện, trường đại học của CHLB Đức với Học viện Hành chính Quốc gia và đề xuất các dự án hợp tác với các quốc gia châu Âu có biển.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cùng cán bộ, giảng viên Khoa QLNN về đô thị và nông thôn

Các đại biểu tham dự Hội thảo cùng cán bộ, giảng viên Khoa QLNN về đô thị và nông thôn

DAAD là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1925 bởi các trường đại học của CHLB Đức, hỗ trợ và tài trợ các Chương trình trao đổi hàn lâm giữa các trường đại học ở quốc gia này với các trường đại học quốc tế liên quan đến khoa học, nghiên cứu, ngôn ngữ và giảng dạy.

DAAD đã có quá trình hợp tác và trao đổi học thuật với Học viện Hành chính Quốc gia từ năm 2010. Khoa QLNN về đô thị và nông thôn đã phối hợp với DAAD tổ chức thành công Hội thảo “Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Lý luận và thực tiễn” năm 2014 và Hội thảo “Quản lý nhà nước về định cư và biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp” năm 2015 tại Học viện Hành chính Quốc gia.

 Đoàn Kim Huy

Comments are closed.