Hơn 1500 sinh viên đại học chính quy khóa 23 của Học viện Hành chính Quốc gia lên đường đi học Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đợt 1)

(napa.vn) – Sáng ngày 18/3/2024, tại Học viện Hành chính Quốc gia (cơ sở 371, đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã diễn ra lễ bàn giao hơn 1.500 sinh viên đại học chính quy tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN). 2D3A1010-Enhanced-NR

 TS. Trần Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, các thầy cô và sinh viên tình nguyện Khoa Khoa học liên ngành, viên chức Văn phòng Học viện tham gia bàn giao sinh viên. 2D3A0871

 TS. Trần Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành cùng các giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất – An ninh Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bàn giao sinh viên.

GDQP&AN là học phần chính khoá. Học phần trang bị cho sinh viên những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam, có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc; sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, có những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2D3A0841

TS. Trần Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, các thầy cô và sinh viên tình nguyện Khoa Khoa học liên ngành của Học viện tham gia bàn giao sinh viên.

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-HCQG ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp trình độ đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2023 và sinh viên trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, học tại trụ sở Hà Nội chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh. Học viện Hành chính Quốc phối hợp với Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội – xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tổ chức khóa  305 cho sinh viên các lớp trình độ đại học hình thức chính quy thuộc các ngành: Quản lý nhà nước; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Thư ký văn phòng doanh nghiệp; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tham gia học tập.

Sinh viên khóa 23 của Học viện tham gia Khóa học 305 được Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội biên chế thành 120 tiểu đội (Từ tiểu đội 25 đến tiểu đội 144) và 40 trung đội (Từ trung đội 09 đến trung đội 48). Việc dạy và học học phần GDQP&AN được tổ chức đào tạo theo lớp học phần và mô hình quản lý theo trung đội, trong đó mỗi lớp học phần là một tiểu đội. Các giờ học lý thuyết được tổ chức học tập tại giảng đường và các giờ học thực hành được tổ chức tại thao trường; Sinh viên được tổ chức học tập, rèn luyện, ăn ở, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm GDQP&AN theo nếp sống quân đội trong suốt thời gian học tập học phần; Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội để quản lý và tổ chức đào tạo theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trung tâm GDQP&AN và trên cơ sở hợp đồng liên kết đào tạo giữa 02 đơn vị; Trong quá trình tổ chức học tập học phần GDQP&AN, Học viện Hành chính Quốc tổ chức đoàn kiểm tra, tham gia phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình học tập, sinh hoạt của sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa (văn hóa, văn nghệ, thể thao…) cho sinh viên .

 Một số hình ảnh:

 2D3A0935 2D3A0732 2D3A0877 2D3A0833  2D3A0976-Enhanced-NR

2D3A0923

NAPA Media, Phạm Hải Long

Comments are closed.