Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chuyển đổi số tại Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 04/5/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chuyển đổi số tại Học viện. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Lại Đức Vượng, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu; các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định của Giám đốc Học viện và các viên chức liên quan đến công tác chuyển đổi số tại Học viện. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Phân viện.

z4315403549308_db0f971ec2d67928c812e573bd9a5514

Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ về chuyển đổi số, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của viên chức và người lao động về chuyển đổi số. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến khẳng định, mục tiêu của quá trình chuyển đổi số tại Học viện là xây dựng môi trường số, tiến tới xây dựng hệ sinh thái số. Chuyển đổi số tại Học viện cần thực hiện từng bước, có lộ trình cụ thể, đảm bảo tính nền tảng, tính kết nối, tính hiện đại, tính thống nhất trong toàn hệ thống Học viện, phục vụ tốt yêu cầu quản lý, điều hành, phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của viên chức, người lao động Học viện.

Lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động có trách nhiệm tham dự đầy đủ các hoạt động tập huấn về sử dụng hệ thống V-Office nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả nền tảng trên trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số theo phân công.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chuyển đổi số đã có những ý kiến về hiện trạng chuyển đổi số, những khó khăn, vướng mắc, mục tiêu và giải pháp thực hiện chuyển đổi số tại Học viện.

z4315444934996_804a72f4bf595d60cfc6def1b4dd351f

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Thư viện phát biểu tại cuộc họp.

Giám đốc Học viện giao Trung tâm Công nghệ và Thư viện là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tham mưu gấp Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo về các nội dung liên quan đến Chuyển đổi số tại Học viện. Bao gồm: (1) Tham mưu trình kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ tham mưu, giúp việc về Chuyển đổi số tại Học viện Hành chính Quốc gia theo tinh thần huy động tối đa nhân sự có chuyên môn và am hiểu về chuyển đổi số tại Học viện, đồng thời mời các chuyên gia từ Bộ Nội vụ và các cơ quan đơn vị khác để hỗ trợ về chuyển đổi số; (2) Phối hợp với đơn vị cung cấp, tham mưu về tập huấn sử dụng hệ thống V-Office đối với viên chức và người lao động Học viện; (3) Tham mưu về việc tổ chức khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm về chuyển đổi số ở một số cơ sở giáo dục, đào tạo; (4) Trên cơ sở kết quả khảo sát về nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý bồi dưỡng tham mưu về việc chuyển đổi số các nội dung liên quan đến chuyển đổi số về công tác quản lý nhân sự, quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

z4315424085074_c7c591783f4c9b50159e2c51c09a9d03

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Học viện giao: (1) Văn phòng Học viện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Thư viện liên hệ với Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ để kết nối các nội dung về chuyển đổi số đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quá trình chuyển đổi số tại Học viện; (2) Văn phòng Học viện phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Thư viện có kế hoạch làm việc với các đơn vị lớn, có uy tín về cung cấp dịch vụ số liên quan đến yêu cầu chuyển đổi số tại Học viện; (3) Nghiên cứu, rà soát tổng thể hệ thống V-Office nhằm tạo thuận lợi trong quá trình quản lý và xử lý văn bản điện tử; tiếp tục có phương án rà soát, bổ sung hệ thống tài khoản V-Office cho viên chức Học viện, đặc biệt là viên chức ở các đơn vị tham mưu, viên chức làm công tác hành chính ở các khoa chuyên môn; (4) Rà soát, tham mưu văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel có phương án chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Học viện; (5) Nghiên cứu, đề xuất phương án tích hợp các nội dung của Cổng Thông tin điện tử Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước đây vào Cổng thông tin điện tử Học viện; rà soát, chuẩn hóa các thông tin trên Cổng thông tin điện tử Học viện.

Đối với việc rà soát, tham mưu hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi số tại Học viện, Giám đốc Học viện đề nghị Tổ Tham mưu, giúp việc về chuyển đổi số tại Học viện xác định cụ thể nội dung, các trọng tâm cần ưu tiên về hạ tầng, công nghệ, nhân lực, lộ trình thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thực hiện theo tháng, quý, năm; Phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể xây dựng dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tại Học viện, lấy ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, các chi bộ, đảng bộ bộ phận trước khi trình Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện cho ý kiến.

z4315475227359_4fd5192e2340faef78499569246c4da7

TS. Phạm Quang Quyền – Trung tâm Công nghệ và Thư viện phát biểu tại cuộc họp.

z4315510919758_603bc6fdd8100e7adf9f2fe5763dec57

ThS. Nguyễn Đạt Tiến – Trung tâm Công nghệ và Thư viện phát biểu tại cuộc họp.

Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu tích hợp các nội dung về chuyển đổi số trong Đề cương chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kế hoạch – Tài chính nghiên cứu, tham mưu về nguồn tài chính phục vụ quá trình chuyển đổi số tại Học viện; trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số tại Học viện, xây dựng khái toán kinh phí thực hiện chuyển đổi số hằng năm và 05 năm, tham mưu nguồn kinh phí phục vụ cho các nội dung ưu tiên về chuyển đổi số như thiết bị, hạ tầng công nghệ, dịch vụ số, trong đó chú ý luận giải thuyết phục với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan có phương án đầu tư từ ngân sách đối với các nội dung chuyển đổi số tại Học viện.

Như Ngọc

Comments are closed.