G1

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ

Chiều ngày 10/02, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban...
digitaltransformationnew-02-15754523654131784369737

Bộ Nội vụ kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

Ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 689/QĐ-BNV về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo). Theo Quyết định, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng b...