Họp giao ban Học viện tháng 01/2020

Chiều ngày 05/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Họp giao ban tháng 01/2020. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế; cùng lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, các Phân viện tại các điểm cầu trực tuyến; các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên trong hệ thống Học viện.

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 1 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2020

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 1 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2020

Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 1 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2020 trên các mặt công tác. Các nhiệm vụ trong tháng 1 năm 2020 của Học viện cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiến độ thực hiện. Các nhiệm vụ về đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ, công chức, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, văn phòng, kế hoạch tài chính, khảo thí, kiểm tra, pháp chế được thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện: biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu;  thành lập Tổ thẩm định hồ sơ, điều kiện đầu vào và đầu ra các lớp bồi dưỡng trong toàn hệ thống Học viện; quy định chung về việc phân công, chấm công, thanh toán… đối với viên chức, người lao động làm vượt giờ…; xây dựng mức kinh phí đối với các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là công tác tôn giáo, thi đua, khen thưởng, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; rà soát về nhân sự làm công tác quản lý đào tạo đại học, các khoa, bộ môn rà soát giảng viên chỉ giảng dạy đại học báo cáo Ban Giám đốc Học viện để có giải pháp bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Kết luận Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 1 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  ngày từ đầu năm tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:

Về công tác tổ chức cán bộ: Tổ chức nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị; chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác tuyển dụng viên chức Học viện năm 2020; xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình Bộ Nội vụ; Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp của Học viện; Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn viên chức lãnh đạo, quản lý đối với viên chức trong quy hoạch của Học viện để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề xuất về việc thành lập Hội đồng trường tại Học viện theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát và có phương án bố trí sắp xếp nhân sự làm công tác giảng dạy và quản lý đào tạo đại học.

Về công tác đào tạo bồi dưỡng: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghiên cứu, đề xuất quy trình quản lý các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác đào tạo sau đại học: Chuẩn bị công tác tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2020; Trình dự thảo về quy trình thẩm định năng lực giảng dạy các lớp sau đại học (giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức) của Học viện; dự thảo Quy định tiêu chuẩn nhà khoa học tham gia giảng dạy các lớp sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia; Nghiên cứu, đề xuất về quy trình quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Học viện.

Về công tác Hợp tác quốc tế: Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020; Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài cho các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu

Về công tác kế hoạch, tài chính: phối hợp với Văn phòng hướng dẫn về thủ tục thanh toán tài chính các nhiệm vụ trong năm 2020, đảm bảo tính chủ động trong công tác thanh quyết toán; Tham mưu công tác triển khai thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại thành phố Hồ chí Minh, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kiểm định chất lượng đầu vào chất lượng công chức.

Về công tác văn phòng: Triển khai Chương trình công tác năm 2020 của Học viện; triển khai các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của Học viện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện.

Về công tác đảng, đoàn thể: tiếp tục theo sát, hướng dẫn các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ theo kế hoạch số 1104-KH/ĐUBNV ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Học viện.

Bên cạnh đó, Giám đốc cũng nhấn mạnh với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phải xác định công tác phòng, chống dịch do chủng vi rút Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo của các cấp ủy chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; quyết tâm không để dịch lây lan, đảm bảo ổn định các hoạt động chuyên môn của Học viện.

Toàn cảnh buổi giao ban

Toàn cảnh buổi giao ban

Hoài Thu

Comments are closed.