Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Sáng ngày 05/02/2021 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến việc mở 03 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 01 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

1. Thầy HTS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã được nghe Ban Quản lý Đào tạo sau đại học trình bày báo cáo về điều kiện, quy trình mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Theo đó, với mục tiêu đa dạng hóa các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, sử dụng tối đa nguồn lực các nhà khoa học cơ hữu của Học viện thuộc các khối ngành III, VII và đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng học viên; đồng thời, căn cứ vào các quy định hiện hành cũng như đề xuất của các khoa chuyên môn, trong thời gian tới, Học viện sẽ tiến hành các thủ tục để mở 03 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Chính sách công, Quản lý kinh tế và 01 mã ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế.

2. Hoàng MaiPGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý Đào tạo sau đại học trình bày báo cáo.

Cũng tại buổi họp, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã trình bày các nội dung liên quan đến việc xin chủ trương mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ mới, dự kiến có tên là Quản trị số, thuộc khối ngành Quản trị – Quản lý, đồng thời có tính liên ngành, trong đó nổi lên là các ngành về quản lý hệ thống thông tin, công nghệ thông tin. Chuyên ngành này trang bị kiến thức lý luận nền tảng về quản trị mà trọng tâm là quản trị nhà nước và kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý công, có năng lực phân tích, quản lý và lãnh đạo để thực hiện thành công các chiến lược công cho sự phát triển bền vững và đổi mới của xã hội trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Chương trình sẽ giúp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ trong bối cảnh mới, giúp khắc phục hạn chế hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức trong tiến trình chuyển đổi số là có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản lý nhưng thiếu kiến thức, kỹ năng về công nghệ hoặc ngược lại, chỉ được đào tạo về công nghệ mà thiếu kiến thức lý thuyết khoa học về quản trị công.

3. cHàTS. Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận trên tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm đối với các nội dung trên. Các thành viên Hội đồng đều thống nhất xây dựng đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo mở 03 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; thống nhất chủ trương mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ liên quan đến quản lý hành chính trên nền tảng số; Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính mà cụ thể là Ban soạn thảo xây dựng đề án xác định chính xác tên mã ngành, chương trình đào tạo, rà soát các trường trên thế giới có đào tạo mã ngành này, xác định tính khả thi cũng như dự kiến kinh phí của đề án, rà soát kĩ thủ tục, quy trình mở mã ngành đào tạo mới./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

4. a HậuPGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại cuộc họp.

5. a ÁnhPGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

6. GS TiếnGS.TS. Đinh Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp.

7. PGS HiểnPGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP.Huế phát biểu tại cuộc họp.

8. Vân HạnhPGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp.

9. Thu VânPGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu tại cuộc họp.

10. HV ThớiTS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

Như Ngọc

Comments are closed.