Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 10/02/2021 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Chương trình bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

IMG_2460

TS. Nguyễn Đăng Quế chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dai bieu

Các thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã được nghe Ban Quản lý Đào tạo Sau đại học trình bày Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ và Chương trình bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện.

IMG_2469

PGS.TS. Hoàng Mai, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo tại cuộc họp.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận trên tinh thần khách quan, dân chủ, trách nhiệm đối với các nội dung trên. Đối với Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện, các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến tập trung vào các nội dung: về phương thức, hình thức, quy trình tuyển sinh: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển, hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; về chương tình đào tạo theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng: cấu trúc chương trình (số lượng tín chỉ của các hoạt động), điều kiện tuyển sinh, hình thức, thời gian đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo (chính quy, vừa học vừa làm, trong giờ hành chính, ngoài giờ và ngày nghỉ), yêu cầu đối với luận văn, đề án (nội dung khoa học, dung lượng…), yêu cầu đối với việc thực tập và nghiên cứu khoa học, đánh giá luận văn, đề án; về các nội dung trong tổ chức và quản lý đào tạo: kế hoạch giảng dạy, đánh giá kết quả học tập…; về cấu trúc và kỹ thuật trình bày…

IMG_2470

TS. Đặng Xuân Hoan, nguyên Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Danh mục ngành phù hợp và chương trình bổ sung kiến thức dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện, trên cơ sở các quy định và căn cứ xác định Danh mục ngành phù hợp, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học đề xuất xác định ngành phù hợp đối với các ngành đào tạo, gồm:

Nhóm 1: các ngành thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.

Nhóm 2: các ngành có nội dung trong chương trình đào tạo đại học trang bị nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng.

Nhóm 3: những ngành đào tạo ở nước ngoài hoặc không có tên/ tên không chính xác như trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học và các trường hợp khác: do Giám đốc Học viện quyết định trên cơ sở tư vấn của các Khoa chuyên môn và Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Luong Thanh Cuong

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Chương trình bổ sung kiến thức cần đảm bảo bổ sung thêm những kiến thức chuyên môn cần thiết cho thí sinh nhưng không trùng lặp về nội dung và thời lượng đối với chương trình đào tạo thạc sĩ; cần đảm bảo sự tương đồng tương đối về dung lượng giữa chương trình bổ sung kiến thức các ngành của Học viện; có sự giao thoa giữa một số học phần thuộc chương trình bổ sung kiến thức các ngành gần nhau để tạo thuận lợi cho quá trình học tập và tổ chức lớp; chú trọng dung lượng của các học phần là môn thi đầu vào cao học.

Về đề xuất chương trình: đối với các ngành thuộc nhóm 1: không phải học bổ sung kiến thức; đối với các ngành thuộc nhóm 2 và nhóm 3: thiết kế 2 chương trình có số lượng học phần khác nhau.

Các thành viên Hội đồng đều thống nhất các chương trình phải được thiết kế với nội dung và dung lượng phù hợp nhằm bổ sung kiến thức đảm bảo cho thí sinh có nền tảng chuyên môn cần thiết để học chương trình thạc sĩ của từng ngành. Các học phần được lựa chọn phải tương ứng với các học phần thuộc chương trình đào tạo đại học và sau khi học bổ sung kiến thức, thí sinh đảm bảo có kiến thức tương ứng so với số lượng tín chỉ của các học phần thuộc khối kiến thức ngành/ chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo đại học của ngành.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đề nghị Ban soạn thảo lắng nghe, tiếp thu, chỉnh sửa, nghiên cứu hoàn chỉnh theo hướng đơn giản, minh bạch, không vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sớm hoàn thiện văn bản trình lãnh đạo Học viện ký ban hành Quyết định để có căn cứ tuyển sinh trong năm 2022./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Dinh Van Tien

GS.TS. Đinh Văn Tiến, nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại cuộc họp.

Huynh Van Thoi

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp.

IMG_2478

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại cuộc họp.

IMG_2482

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu tại cuộc họp.

IMG_2487

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp.

IMG_2450

TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tuyên bố lý do.

IMG_2453

Toàn cảnh cuộc họp.

Như Ngọc

Comments are closed.