Hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc

HUONG DAN SO 48

HUONG DAN SO 481

HUONG DAN SO 482

Tải về hướng dẫn và các phụ lục liên quan đến việc tổ chức chi bộ trực thuộc Học viện Hành chính:  HD dai hoi chi bo nam 2015

Comments are closed.