Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2 các lớp cao học (thi tháng 7 và tháng 8/2023)

Xem chi tiết:

KH tổ chức thi kỳ 2 cao học miền Trung T7.2023

Lịch thi cao học miền Trung T7.2023

– KH tổ chức thi kỳ 2 cao học Tp. HCM T7.2023

– Lịch thi cao học Tp. HCM T7.2023

– KH tổ chức thi kỳ 2 cao học Hà Nội T7.T8/2023

Lịch thi cao học Hà Nội T7.T8/2023

– KH tổ chức thi kỳ 2 cao học Tây Nguyên T7.2023

– Lịch thi cao học Tây Nguyên T7.2023

 

Comments are closed.