Kế hoạch tổ chức học tập Học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2020 và sinh viên trúng tuyển năm 2017, 2018, 2019 hình thức đào tạo chính quy, học tại Hà Nội chưa hoàn thành Học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.