KẾ HOẠCH Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I trình độ đại học liên thông hình thức đào tạo chính quy, trúng tuyển năm 2022

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Lịch thi

Comments are closed.