Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III các lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2021 học tại Trung tâm GDTX-HN, tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Lịch thi

Comments are closed.