Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ đợt 2 năm 2023 (các lớp học lại, cải thiện điểm)

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Lịch thi

Comments are closed.