Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI các lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020 tại Trung tâm GDTX-HN, tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Lịch thi, chấm thi

Comments are closed.