Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đợt 2 – năm 2024)

IMG_8375 IMG_8376 IMG_8377 IMG_8378

Comments are closed.