Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 1 năm 2024

IMG_6953 IMG_6954 IMG_6955 IMG_6956

Comments are closed.