Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 6 năm 2023

IMG_5163 IMG_5164 IMG_5165 IMG_5166 IMG_5167

Comments are closed.