Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học năm 2023 cho sinh viên hình thức chính quy học cùng lúc hai chương trình, học tại trụ sở Hà Nội

Xem chi tiết:

Kế hoạch

Đơn xét TN

Comments are closed.