Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 6/2024, cấp huyện và tương đương khóa 4/2024 tại tỉnh Hà Tĩnh

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 15/6/2024, tại tỉnh Hà Tĩnh, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 6/2024, cấp huyện và tương đương khóa 4/2024.

Ảnh toàn cảnh HV

Quang cảnh Lễ Khai giảng.

Dự Khai giảng, về phía tỉnh Hà Tĩnh có: đồng chí Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Quang Phú, Trưởng phòng, Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Tứ, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên 02 lớp bồi dưỡng.

IMG_3041

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 6/2024 được tổ chức theo Quyết định số 3765/QĐ-HCQG ngày 12/6/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 4/2024 cho 27 công chức, viên chức đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm. Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được học tập theo Chương trình được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 425/QĐ-BNV ngày 02/6/2022, bao gồm: 2 chuyên đề về kiến thức chung; 6 chuyên đề về kỹ năng cơ bản và 2 báo cáo chuyên đề: quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; xây dựng và quản lý thương hiệu ngành và lĩnh vực ở địa phương. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp Sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương.

Ảnh Đ.c Lê Minh Đạo - TUV Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh HÀ Tĩnh

Đồng chí Lê Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 4/2024 được tổ chức theo Quyết định số 3766/QĐ-HCQG ngày 12/6/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 4/2024 cho 24 công chức, viên chức đang công tác tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, học viên học tập theo Chương trình được Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 02/6/2022. Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Chính trị Trần Phú mời lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh giảng 02 chuyên đề báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra trong quản lý ngành và lĩnh vực tại tỉnh Hà Tĩnh; và nội dung về tổ chức, sắp xếp bộ máy của các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Anh HÀ tĩnh

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.

Như Ngọc

Comments are closed.