Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hòa Bình năm 2018

Chiều 07/9/208, tại Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hòa Bình năm 2018 cho công chức là lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ngành, các phòng chuyên môn trong tỉnh Hòa Bình.

Tham dự Lễ khai giảng có:  ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện  Hành chính Quốc gia; bà Phạm Thị Tuyết – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình và các giảng viên, chủ nhiệm lớp của Học viện Hành chính Quốc gia, toàn thể học viên.

ThS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện  Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình học tập các học viên sẽ được nghiên cứu những chuyên đề theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Phạm Thị Tuyết – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Bà Phạm Thị Tuyết – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Lễ Khai giảng

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Thanh Hồng – Nguyễn Phương

Comments are closed.