Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 3/2021 theo loại hình từ xa (online)

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 3/2021 theo loại hình từ xa (online).

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đã đến dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể 33 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

c Tam - Copy

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định số 1383/QĐ-HCQG ngày 12/5/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 3/2021 theo loại hình từ xa (online) cho 33 học viên tại Học viện Hành chính Quốc gia.

a tung - Copy

TS. Bùi Huy Tùng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Bùi Huy Tùng khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở. TS. Bùi Huy Tùng nhấn mạnh, chương trình lớp bồi dưỡng ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Sở và tương đương khóa 3/2021 được tổ chức theo loại hình từ xa để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu các chuyên đề tập trung vào ba nhóm kiến thức kỹ năng: những vấn đề liên quan đến chức trách nhiệm vụ, vị trí và chức năng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; kiến thức, kỹ năng liên quan đến tham mưu với tư cách là một cán bộ lãnh đạo quản lý tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về ngành lĩnh vực mà mình phụ trách; những kiến thức kỹ năng liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo quản lý điều hành. Qua đó, giúp các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

hoc vien - Copy

Các học viên tham dự lễ khai giảng theo hình thức từ xa.

toan canh - Copy

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Như Ngọc

Comments are closed.