Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khoá 7/2022

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 05/5/2022, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trang trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khoá 7/2022.

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng Ban quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cùng gần 50 học viên là cán bộ lãnh đạo và cán bộ trong diện quy hoạch của các Cục, Vụ, Viện,… các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

1

TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng Ban quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh, mục đích của khóa học nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu trong đề xuất các chính sách, quy định pháp luật cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Củng cố, ổn định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất và thái độ, hành vi ứng xử của người lãnh đạo để nâng cao được sự đoàn kết, đồng thuận và huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đồng thời, hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để phục vụ cho công tác phát triển, quy hoạch cán bộ; góp phần thực hiện nghị quyết của Đảng, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nói chung và lãnh đạo quản lý nói riêng, cùng với đó góp phần hiện thực hóa kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có chất lượng của Bộ, ngành.

2

TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, TS. Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia trong việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng trong thời gian qua. Giám đốc Học viện cũng yêu cầu học viên lớp học cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ mọi quy định, quy chế lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn, coi việc rèn luyện kiến thức và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ hàng đầu để sau khi học xong khóa học có thể áp dụng ngay vào trong công việc quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị với hiệu quả cao nhất. Đồng thời Học viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thành công lớp học, cũng như để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của học viên.

Thay mặt học viên khóa học, lớp trưởng Bùi Quang Huy cảm ơn Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Học viện Hành chính Quốc gia và Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tạo điều kiện cho cho học viên được tham gia khoá học. Thay mặt tập thể lớp đồng chí xin hứa các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi./.

4

Toàn cảnh Lễ Khai giảng.

Comments are closed.