Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

(napa.vn) – Sáng 15/5/2022, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022.

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng – Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

IMG_0813 [640x480].jpeg

Toàn cảnh lớp học.

Lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022 gồm 73 đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện đương chức và được quy hoạch của các cơ quan Trung ương. Theo chương trình, các học viên tham gia khóa học được học tập, bồi dưỡng 15 chuyên đề (4 chuyên đề về kiến thức chung, 7 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp vụ, 4 chuyên đề báo cáo thực tế và kinh nghiệm).

IMG_0815 [640x480].jpeg

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Bồi dưỡng Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh, mục đích của khóa học nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu trong đề xuất các chính sách, quy định pháp luật cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Củng cố, ổn định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất và thái độ, hành vi ứng xử của người lãnh đạo để nâng cao được sự đoàn kết, đồng thuận và huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đồng chí Tống Đăng Hưng mong muốn và tin tưởng rằng khóa học sẽ góp phần giúp các học viên hiểu rõ được vị trí, chức trách nhiệm vụ, yêu cầu đối với công chức giữ cương vị lãnh đạo cấp vụ và tương đương, tiếp cận và ứng dụng các kỹ năng quản lý khoa học, thực hiện có hiệu quả các kỹ năng đó trong thực tế công việc, khả năng sử dụng đầy đủ hiệu quả các công cụ, phương tiện quản lý và các nguồn lực của cơ quan, đơn vị để triển khai tham mưu và đề xuất với các cấp điều hành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG_0818 [640x480](2).jpeg

Đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phát biểu tại lớp học.

Cũng tại buỗi lễ, đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đề nghị các học viên khóa học VIII/2022 nêu cao trách nhiệm trong học tập, cần chủ động bố trí thời gian học tập, tuân thủ nội quy lớp học, chú trọng kết hợp lý luận với thực tiễn để sau khi học xong khóa học có thể áp dụng ngay vào trong công việc quản lý, điều hành tại cơ quan, đơn vị với hiệu quả cao nhất. Đồng thời Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối sẽ tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện thành công lớp học, cũng như để hỗ trợ việc học tập của học viên.

PV

Comments are closed.