Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2021 theo loại hình từ xa

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 08/6/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2021 theo loại hình từ xa (online).

ThS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng đã đến dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham dự lễ khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể 47 học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

Tâm

ThS. Nguyễn Thị Tâm công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng đã công bố Quyết định số 1670/QĐ-HCQG ngày 07/6/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 9/2021 theo loại hình từ xa (online) cho 47 học viên tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Hưng

ThS. Tống Đăng Hưng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ThS. Tống Đăng Hưng khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Chương trình lớp bồi dưỡng ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm theo tinh thần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên. Vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý bồi dưỡng cấp Vụ và tương đương khóa 9/2021 được tổ chức theo loại hình từ xa để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

phát biểu

Học viên Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng.

học viên

Các học viên tham dự lễ khai giảng theo hình thức từ xa.

Toàn cảnh

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Như Ngọc

Comments are closed.