Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương khóa 1/2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, sáng ngày 14/3/2024, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương khóa 1/2024 theo loại hình từ xa (online).

TS. Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng dự và phát biểu khai giảng khóa học.

Phong khai giang 2024

Tham dự Lễ Khai giảng có ThS. Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; giáo viên chủ nhiệm lớp và 26 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương khóa 1/2024 theo loại hình từ xa (online) được tổ chức từ ngày 14/3 đến 20/3/2024. Lớp học được tổ chức trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Chương trình học được thực hiện theo Quyết định số 3781/QĐ-HCQG ngày 12/10/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương.

Tham gia lớp học, học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề: (1) Tổng quan về lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương; (2) Trách nhiệm xã hội  của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương; (3) Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương; (4) Kỹ năng quản lý tài chính và tài sản công trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương; (5) Kỹ năng quản lý sự thay đổi và rủi ro trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương; (6) Kỹ năng quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương.

Comments are closed.